Fagarbeider, Prosjekt og utvikling v. 1.0

 

Stilling:  Fagarbeider Enhet: Intern Serviceenhet   Avd: Eiendom, Prosjekt & Utvikling

 

1.         Organisatorisk plassering

 

            -     Stillingen er direkte underlagt og rapporterer til Seksjonsleder.

      

-     Fagarbeider mottar arbeidsordrer fra Teknisk leder.

 

2.         Stillingens ansvarsområde/hovedoppgaver

 

§  Utføre tildelte arbeidsoppgaver innen seksjonens ansvarsområde i samarbeid med avdelingens ansatte og innleid personell.

 

§  Holde seg orientert om og foreslå forbedringer på gjeldende rutiner for arbeidsoppgaver som utføres.

 

§  Utføre arbeidet i h.h.t. vedtatte styringssignaler og oppsatte mål.

 

§  HMS-ansvar for arbeidene. Og ansvar for at arbeidene drives i h.h.t. gjeldende lover og forskrifter.

 

§  Ansvarlig for å holde seg faglig oppdatert.

 

§  Delta i enhetens ledelsesverktøy EFQM.

 

3          Samarbeidsforhold:

 

§  Stillingsinnehaver vil i utstrakt grad arbeide ut mot avdelingens kunder og samarbeidspartnere. Det er derfor av stor viktighet at en ivaretar service og kundefokus.

 

§  På en aktiv måte arbeide for videreutvikling av arbeidsmiljø og samarbeidsforholdene mellom avdelingens ansatte og dens kunder.

 

  • Holde Teknisk leder informert om sitt arbeid.

 

4.         Generelle bestemmelser:

 

            a.         Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16.

 

b.         Endringer i stillingsbeskrivelsen fremlegges av Seksjonsleder etter at endringene er forelagt stillingsinnehaver. Slike endringer skal fremlegges skriftlig.