Arbeidsflyt for epikriser i Kirurgisk Klinikk v. 1.4, 02.12.2021

 

Arbeidsflyt for epikriser medfører at når legen godkjenner teksten, blir ikke dokumentet sendt direkte ut til mottaker(e). Dette gjelder epikriser som er talegjenkjent, dokumenter en har skrevet selv eller som er diktert. Dokumentet vil da gå i arbeidsflyt til sekretærene som «dokumenter til utlevering» i DIPS.

 

Rutiner for arbeidsgruppen «dokumenter til utlevering»:

 

 • Inn/ut dato
 • Sjekke at pasient er skrevet ut til riktig sted (eks. pas som er skrevet ut til sykehjem skal være skrevet ut til bosted/arbeidssted)
 • Sjekke at dokument er knyttet til riktig kontakt/ opphold.
 • Hendelsesdato – skal være samme som ut-dato. Finnes under

dokumentopplysninger. Viktig for kronologien i journalen.

Bidiagnose skal nummereres.

Prosedyrene skal kodes den dato de er utført, og kun 1 gang pr. opphold

     •    Holde igjen epikriser til utlevering der pasienten enda ikke er skrevet ut.

    

 

I Kirurgisk klinikk er vi enige om følgende rutine:

 

Ny versjon lages i følgende tilfeller:

 

 • Ved korrigering av eller manglende inn/ut – dato
 • Skriv «ny versjon pga dato» til lege, send samtidig intern melding til kodekontrollør, se nederste kulepunkt.

Er epikrisen ikke godkjent er det bare å endre eventuelle data og ikke nødvendig med beskjed til lege etc.

 • Ved endring av hoveddiagnose (ikke bidiagnoser) (Hovedsakelig kodekontrollør som gjør dette)
 • Når legen ber om det.
 • Ved åpenbare vesentlige feil i teksten
 • Hvis det opprettes ny versjon av epikrisen, vil kodekontrollør ha intern melding samtidig med at epikrisen går i retur til legen for godkjenning. Melding til kodekontrollør merkes med «ny versjon» og kryss av med «haster». Dette vil gi prioritering.

 

 

Arbeidsprosedyrer/prosess for epikriser som er diktert

Epikriser som blir diktert, vil ha følgende arbeidsflyt etter at de er skrevet av sekretær og godkjent av lege:

 • Legger seg i arbeidsgruppen «dokumenter til utlevering»