Arbeidsflyt for epikriser i Kirurgisk Klinikk v. 1.5

 

Arbeidsflyt for epikriser medfører at når legen godkjenner teksten, blir ikke dokumentet sendt direkte ut til mottaker(e). Dette gjelder epikriser som er talegjenkjent, dokumenter en har skrevet selv eller som er diktert. Dokumentet vil da gå i arbeidsflyt til sekretærene som «dokumenter til utlevering» i DIPS.

 

Rutiner for arbeidsgruppen «dokumenter til utlevering»:

 

  • Inn/ut dato (Epikrisen skal være det siste dokumentet i journalen)
  • Sjekke at dokument er knyttet til riktig kontakt/ opphold.
  • Hendelsesdato – skal være samme som ut-dato. Finnes under

opplysninger. Viktig for kronologien i journalen.

     •    Holde igjen epikriser til utlevering der pasienten enda ikke er skrevet ut.

    

 

I Kirurgisk klinikk er vi enige om følgende rutine:

 

Ny versjon lages i følgende tilfeller:

 

  • Ved korrigering av eller manglende inn/ut – dato
  • Skriv «ny versjon pga dato» til lege.

Er epikrisen ikke godkjent er det bare å endre eventuelle data i opplysninger og ikke nødvendig med beskjed til lege etc.

  • Ved endring av hoveddiagnose (ikke bidiagnoser) (Hovedsakelig kodekontrollør som gjør dette)
  • Når legen ber om det.
  • Ved åpenbare vesentlige feil i teksten

 

 

Arbeidsprosedyrer/prosess for epikriser som er diktert

Epikriser som blir diktert, vil ha følgende arbeidsflyt etter at de er skrevet av sekretær og godkjent av lege:

  • Legger seg i arbeidsgruppen «dokumenter til utlevering»