Stillingsbeskrivelse for Vaktleder sekretær v. 1.1, 07.06.2020

1.       Kvalifikasjoner: 

 

         Godkjent helsesekretær

         Minimum 2 års erfaring som helsesekretær i MOBA.

         Minimum 75 % stilling i MOBA.

 

2.           Organisatorisk plassert:

 

         Underordnet kontorfagleder MOBA

         Helsesekretær har et selvstendig ansvar i forhold til klinisk yrkesutøvelse.

 

3.           Ansvars og arbeidsoppgaver:

 

         Jmf. Stillingsbeskrivelse sekretær MOBA.

         Være stedfortreder for kontorfagleder på aftenvakter ukedager, og dag- og aftenvakter i helger og høytider.

         Fortløpende vurdering og prioritering av hasteoppgaver.

         Har spesielle oppgaver delegert av kontorfagleder.

         Rapportering til neste vaktskift.

         Har myndighet til å kalle inn ekstra sekretær ved behov.

         Rapportere til kontorleder i forhold til driften i avdelingen på vakter.

 

4.           Samarbeidsforhold:

 

         Jmf. Stillingsbeskrivelse sekretær MOBA.

 

5.           Spesielle bestemmelser:

 

         Jmf. Stillingsbeskrivelse sekretær MOBA.