Sykmeldingsrutiner ved operasjoner KK v. 1.3

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

Veiledende anbefaling fra og med operasjonsdagen:

NAV anbefaler primært bruk av egenmelding ved 1-3 dagers sykefravær.

 

 

Abrasio                                     1-3 dager

Revisio                                      1-2 dager

Endometrieablasjon                      1-3 dager

Hysteroskopisk kirurgi                 1-2 dager

Konisering                                  1-2 dager

Embolisering                                10-14 dager

Descensoperasjoner                    1-6 uker

Vaginal hysterektomi                   1-2 uker

 

Laparoskopi

Diagnostisk/sterilisering                3-7 dager

Adnex kirurgi                             3-7 dager

Hysterektomi                             1-2 uker

 

Laparotomi

Adnexkirurgi                              3-4 uker

Hysterektomi                             3-4 uker

  

  

Link til Kvinneklinikkens pasientinformasjonsskriv i EQS