Sykmeldingsrutiner ved operasjoner KK v. 1.2, 28.03.2014

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

Veiledende anbefaling fra og med operasjonsdagen:

Primært anbefales bruk av egenmelding ved 1-2 dagers sykefravær.

 

 

Abrasio                                     1-3-dager

Revisio                                      1-2-dager

Novasure                                  1-3-dager

Hysteroskopisk kirurgi                 1-2-dager

Konisering                                  1-2 dager

Embolisering                                10-14 dager

Descensoperasjoner                    1-6 uker

 

Laparoskopi

Diagnostisk                                2-3 dager

Adnex kirurgi                             3-7 dager

Hysterektomi                             1-3 uker

 

Laparotomi

Adnexkirurgi                              3-4 uker

Hysterektomi                             3-4 uker

  

  

Link til Kvinneklinikkens pasientinformasjonsskriv i EQS