2AB Arbeidsbeskrivelse Hjelpepleier/Helsefagarbeider ØNH/Oral v. 1.5

Dagvakt: Kl. 07:15 - 14:45

Kl. 07:15 – 07:20: Møte ved vaktstart-tavle i korridor for gjennomgang av dagens plan. Alle logger på hver sin Imatis mobiltelefon.
Kl. 07:20 – 07:30: Rapport og pasientfordeling

Kl. 08:40, 11:00 og 13:00: Møte ved tuntavle for å fordele arbeidoppgaver.  

 • Hovedansvar for NEWS-målinger som fortrinnsvis føres inn i Meona før legevisitt
 • Morgenrunde med utdeling av vannglass og sykehustøy til aktuelle pasienter
 • Frokostservering i bufèen kl. 08:15 – 09:15
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Middagsservering i bufèen kl. 12:30 – 13:10 
 • Kjøre ut brukte senger og bestille henting av disse på Imatis
 • Pakke og levere utstyr til Sterilsentralen
 • Registrere Trygg pleie i DIPS ved innleggelse og oppdatere etter prosedyre

Kveldsvakt: Kl. 14:15 – 22:00

Kl. 14:15 - 14:20: Møte ved vaktstart-tavle i korridor for gjennomgang av kveldens plan. Alle logger på hver sin Imatis mobiltelefon.
Kl. 14:20 - 14:45: Rapport 

 • Bestille senger på Imatis til neste dags pasienter (operasjonspasienter og innleggelse fra forundersøkelse)
 • Sette på suppe kl. 15:30
 • Servering av suppe og brød fra bufèen kl. 17:00 og kveldsmat kl. 20:00. Rydde inn matbrett og vaske opp
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Registrere Trygg pleie i DIPS ved innleggelse og oppdatere etter prosedyre
 • Hovedansvar for at NEWS-målinger tas og føres inn i Meona
 • Hovedansvar for skyllerom
 • Ved Ø-hjelp-pasienter:
  • Assistere lege ved behov
  • Hente og levere tilbake utstyr som er lånt fra ØNH-poliklinikk

Andre oppgaver:

 • Koble fra infusjonssett (etter opplæring/godkjenning)
 • Bestille varer og rydde på plass varer fra Sentrallageret
 • Rydde/fylle på utstyr på skiftestuen ved behov
 • Lage nesebind og TerraCortril-bandasjer ved behov 
 • Sende servicebestilling ved behov
 • Stelle tracheostomi (etter opplæring):
  • Vaske og skifte rundt stoma
  • Suge ekspektorat fra tracheostomi
  • Rense innerkanyle