2AB Arbeidsbeskrivelse Hjelpepleier/Helsefagarbeider ØNH/Oral v. 1.3, 04.09.2020

Kl. 07:15 - 14:45

 • Stillerapport (evalueres og oppdateres)
 • Hovedansvar for NEWS-målinger som fortrinnsvis føres inn i Meona før legevisitt
 • Morgenrunde med utdeling av vannglass og sykehustøy til aktuelle pasienter
 • Frokostservering i bufèen kl. 08:15 – 09:15
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn matbrett
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger
 • Middagsservering i bufèen kl. 12:30 – 13:10
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn matbrett
 • Rydde pasientrom, kjøre ut brukte senger og bestille henting av disse på PortørCom
 • Pakke og levere utstyr til Sterilsentralen
 • Hovedansvar for skyllerom og rentlager
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) til inneliggende pasienter i DIPS

Kl. 14:15 – 22:00

 • Stillerapport (evalueres og oppdateres)
 • Bestille senger på PortørCom til neste dags pasienter (operasjonspasienter og innleggelse fra forundersøkelse)
 • Sette på suppe kl. 15:30
 • Servering av suppe og brød i bufèen kl. 17:00 og kveldsmat kl. 20:00
  Alle pasienter som er i stand til det spiser der (unntatt de med spesielle restriksjoner)
 • Rydde inn matbrett og vaske opp
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) til inneliggende pasienter i DIPS
 • Hovedansvar for at NEWS-målinger tas og føres inn i Meona
 • Hovedansvar for skyllerom og rentlager
 • Ved Ø-hjelp-pasienter:
  • Assistere lege ved behov
  • Hente og levere tilbake utstyr som er lånt fra ØNH-poliklinikk

Andre oppgaver:

 • Koble fra infusjonssett (etter opplæring/godkjenning)
 • Bestille varer og rydde på plass varer fra Sentrallageret
 • Rydde/fylle på utstyr på skiftestuen ved behov
 • Lage nesebind og TerraCortril-bandasjer ved behov 
 • Sende servicebestilling ved behov
 • Stelle tracheostomi (etter opplæring):
  • Vaske og skifte rundt stoma
  • Suge ekspektorat fra tracheostomi
  • Rense innerkanyle