Ansettelse/utlysning Kvinneklinikken v. 2.0, 29.03.2015

 

 

1)   Generelt

Ved behov for opprettelse av nye stillinger må dette godkjennes av avdelingssjef og divisjonsdirektør. Det må i tillegg godkjennes i stillingsutvalget i Helse Stavanger.

 

2)   Utlysning

    Utlysning i Webcruiter. Faste stillinger og vikariat i mer enn ett år utlyses eksternt.       

 

Det er viktig å få med alle relevante krav, opplysninger og kontaktpersoner etc. i utlysningsteksten.

 

3)   Ansvarlig for utlysning i Webcruiter

Ansvarlig for utlysning er nærmeste leder eller jordmor- og sjukepleiefaglig koordinator. Den ansvarlige vurderer søknadene fortløpende og setter status for videre håndtering med evt intervju og innstillinger fra KK. En kontrollerer SAK (statens autorisasjonskontor) om aktuelle kandidater har autorisasjon før de kalles inn til intervju.

 

4)   Intervju og innstilling

Som en hovedregel skal det utføres intervju med tillitsvalgte tilstede. Tillitsvalgt må få informasjon om kandidatene på forhånd.  I intervjuet må en vektlegge det å få frem opplysninger som er relevant for stillingen. Etter intervjuet skal en sjekke referanser, helst to, før en endelig innstiller.

Det er vedlagt en intervjumal som kan benyttes.

 

I enkelte tilfeller er det ikke nødvendig med intervju, for eksempel ansettelse i kortvarige vikariater. Referanser må alltid kontrolleres. Leder kan vurdere om det er aktuelt å konferere med tillitsvalgt.

 

5)   Ansettelse

Det er avdelingssjefen ved KK som i prinsipp foretar alle ansettelser. Avdelingsoverlege, kontorleder, avdelingssjukepleiere, avdelingsjordmødre og jordmor- og sjukepleiefaglig koordinator har fått delegert rett til å innstille. Hvis det er tvil om innstilling konfereres med avdelingssjef.

 

Etter at innstilling er gjort og dokumentert på riktig måte i Webcruiter, sendes opplysningene videre til personalkonsulent som utformer tilbudsbrev med vedlegg.

Ansvarlig for stillinger kontrollerer tilbudsbrev før hun signerer og sender ut tilbudsbrev med aktuelle tillegg.

 

Hvis det fremsettes andre lønnskrav enn det som er vanlig for vedkommende stilling, evt. andre spesielle krav (for eksempel til arbeidstid etc.), konferer ansvarlig for innstillingen med avdelingssjef og divisjonsdirektør. Det må eventuelt opprettes lønnssak som går til personalsjef som avgjør Kvinneklinikkens tilbud.

 

Den videre prosedyre ved tiltredelse, mottak av nyansatt, intern opplæring fremgår av i Kvinneklinikkens prosedyre: Rutine ved nyansettelser.

 

 

 

                       

 

 

 

 

 


Intervjumal for Kvinneklinikken

 

Dette er en mal som er ment å være veiledende, og må derfor tilpasses den aktuelle stilling/søker.

 

 

Ønske velkommen til intervju – presentere de som deltar i intervjuet.

 

Gjennomgang av utlysningsteksten, stillingens innhold og krav til kompetanse (evt. lønn).

 

Gjennomgang av søkerens kompetanse i forhold til utlysningen (Vil avhenge av hvilken stilling det er – ledende eller vanlig stilling).

 

Hvorfor søker du denne stillingen?

(motivasjon for stillingen?)

 

 

Hvilke visjoner har du for avdelingens drift i fremtiden? (lederstilling)

 

Hvordan kan du bidra til at driften/arbeidsmiljøet i avdelingen blir optimal? (andre stillinger)

 

Hva er dine positive og negative sider både faglig og personlig?

 

Hvordan takler du stress og konflikter?

 

Er det noe i arbeidet du trives mindre med?

 

Hvordan vil du beskrive din evne til å samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper?

(kommunikasjon, holdninger, serviceinnstilling, m. m.)

 

Hvordan trives du med å undervise og veilede

 

Hva er dine planer/ambisjoner for fremtiden?

 

Fravær i arbeidssammenheng?

 

Referanser – hvem kan vi ringe til?

 

Er det noe du vil spørre om/legge til?

 

Hvorfor bør vi ansette deg i denne stillingen?

(Hvilke egenskaper bør vektlegges?)

 

 

Takke for søknaden/interessen, informere om den videre saksgang i ansettelsessaken.