7G Barsel avdelingsvis brannplan v. 2.4

1.     Hensikt

 

Sikre pasientene og ansatte ved brann eller tilløp til brann. Gjøre de ansatte i stand til å mestre en brannsituasjon.

 

2.     Ansvarlig              

 

Klinikksjef er ansvarlig for at de ansatte innen enheten er kjent med brannvernet ved egen avdeling og hvilke rutiner og prosedyrer som skal følges ved brann. Ledelsen er videre ansvarlig for at det foreligger planer for evakuering av avdelingen.

               

3.     Rutiner

     3.1.   Meldingsrutiner                  

    Meld fra til vakt og sikring, linje 513110 om hvor det brenner.

 

   3.2.   Ansvar for evakuering                                         

    Avdelingsansvarlig eller ansvarshavende jordmor på vakt.

    Bruker orange vest og tiltakskort som ligger i boks oppå skap på vaktrommet

   

3.3.   Møteplass for ansatte på avdelingen ved evakuering

 

​Korridor ved vaktrom

 

3.4.   Evakueringsplan:                 

 

Det blir registrert hos vakt og sikring hvor alarmen kommer fra, og de handler i hht dette.          

    Brannalarm, støtvis ringing. (Det er denne alarmen dere skal forholde dere til ved brann)

                                                   

Evakuer pasienter etappevis fra faresonen til motasatt side av branndør; Prioriter rommet der brannen har oppstått,

korridorpasienter og deretter de nærmeste naborommene.                                                   

Hold dørene lukket, men ikke låst. Vinduer holdes lukket.                                                    

Påse at ikke rømningsveiene blokkeres.                                                    

Pasienter som er sengeliggende legges ned på en madrass eller lignende for forflytting. Transport i seng vil kunne medføre blokkering i korridorer mv.                                                    

Luften nærmest gulvet inneholder mest surstoff.                                                 

Ved eventuell brann i sydbygget forflyttes pasientene fortrinnsvis over til neste brannskille.

 

     3.4.1  Tiltakskort: 7G har tiltakskort for avdelingsansvarleg, soneansvarlig 1 og 2, varsling, registrering og samleplass.

 

7G Brann Tiltakskort - Avdelingsansvarlig (Ikke tilgjengelig)

7G Brann Tiltakskort - Soneansvarlig sone 1 (Ikke tilgjengelig)

7G Brann Tiltakskort - Soneansvarlig sone 2 (Ikke tilgjengelig)

7G Brann Tiltakskort - Registrering (Ikke tilgjengelig)

7G Brann Tiltakskort - Samleplass (Ikke tilgjengelig)


    3.4.2  Evakueringsalarm:              

          Sydbygget er utstyrt med evakueringsalarm.

Denne alarmen er tiltenkt for evakuering av hele bygget om det skulle oppstå en situasjon som krever dette og varsles over brannklokker med kontinuerlig ringing.

 

     3.5.   Utstyr 

Branntegninger:                       

 • Henger i korridor ved brannslange 

 

Brannmeldere:                          

 • 2 stk, i hver ende av korridor ved utgang til veranda           

                

Branndører / skilledører:     

 • En branndør deler korridoren i to ved vaktrom og en dør skiller mellom 7H og 7G ved medisinrom. Disse lukkes automatisk når barnnalarmen blir utløst.

 

Rømningsveier fra post/avd.:

 • Trapper i hver ende av korridoren. Oppmøteplass utenfor kirkesalen i 1.etg vestbygget ved evakuering fra avdelinegn.

 

Håndslukkerapparat:                

 • 2 stk, ved brannslangene.  

 

Brannslange:                              

 • 2 stk i korridor      

 

Brannskap:

 • Grønt skap i gangen på 7H, ved vaktrommet. Dette skapet inneholder brannseil, rømningsmasker, brannteppe, førstehjelp maske, lommelykter og førstehjelpsskrin.

   

Stengekraner / medisinske gasser:  

 • Stengekranen er i taket i korridoren utenfor vaktrom, stengenøkkel henger i korridor utenfor pumperom. Dette gjøres av personalet fra vakt og sikring.                 

 

Gasskolber:

 • 1 stor mobil og 3 små O2 kolber på Utstyrlager evakueres til sikker sone (forbi branndør), varsle brannvesenet om hvor de er.

                                                        

     3.6.   Generelt

 • Kontroll av markeringslys.
 • Gjør det til en regel at du til enhver tid tenker på at det kan oppstå brann/røykutvikling. Snakk sammen om hva dere ville gjøre dersom det skulle begynne å brenne. Gjør deg kjent med innholdet på tiltakskortene i brannboksen på vaktromme
 • Plasser ikke senger og annet slik at de hindrer evt. branndører å slå igjen.
 • Gjør deg kjent med håndslukkeapparatet og brannslange. 
 • Merk deg hvor rømningsveier/nødutganger er.  Prøv nødutgangen, slik at du kjenner utgangen den dagen du eventuelt skulle få bruk for den. 
 • Ekstravakter og ferievikarer skal gis opplæring i de regler som gjelder for brann før de settes i arbeid.
 • Månedlig egenkontroll registreres i Egenkontrollskjema Brannvern, overordnet plan (Ikke tilgjengelig)
 • Foreta stikkprøver blant personalet ved hjelp av spørreskjema, Egenkontrollskjema til de ansatte angående brannrutinene, for å være sikker på om at rutinene er kjent.

 

3.7.   Spesielle forhold ved avd. /post: Brannforkle

 

Forkle med store lommer til evakuering av nyfødte, ligger i skap på stellerom og på utstyrslager, ved Oksygenkolbene. 

 

3.8.   Brannøvelse

A   Forbedredelse       

 • Foretas minimum to ganger pr. år.   Den ene øvelsen kan være teoretisk gjennomgang av rutinene.
 • Øvelsen skal være kjent for de ansatte i god tid.
 • Det er obligatorisk fremmøte for alle ansatte, ved minimum en av øvelsene. Organiser øvelsen slik at det blir mulig.
 • Dersom du trenger hjelp eller assistanse, kan brannvernleder kontaktes.

 

B   Gjennomføring

 • Brannslukningsapparat
 • Brannslanger.
 • Frie rømningsveier/evakuering.
 • Gjennomføring av et case,  som kan være kjent på forhånd. 
 • Bruk eget skjema, kopimal i EQS.

C   Oppsummering

 • Hvem meldte "brannen"?
 • Hvordan opptrådte de ansatte?
 • Hva gikk bra under øvelsen?
 • Hva kan bli bedre?
 • Ble egne planer/rutiner fulgt? Må planer/rutiner endres?
 • Hva kunne vært gjort annerledes?

D   Dokumentasjon og rapportering

 

3.9.   Avdelingsvis opplæring

 • Nyansatte, Brannvernopplæring, prosedyre ligger i EQS  Brannvernopplæring (Ikke tilgjengelig)
 • All opplæring dokumenteres i kompetanseportalen
 • Praktiske øvelser i evakuering av pasient fra seng.
 • Praktiske øvelser i slukking med brannslange.
 • Ekstravakter og ferievikarer skal ha brannopplæring før de settes i arbeid.

 

3.10.   Risikoanalyse

 

Det skal utføres risikoanalyse på egen avd./post en gang pr. år. Denne risikoanalysen foretas i forbindelse med HMS- runden. (jf.EQS ID 25540 Risikoanalyse brann Skjema 10)

Benytt skjema for Risikoanalyse brannvern, ligger som vedlegg.

Ansvarlig brannvernleder skal ha elektronisk kopi av dette.

4.     Avvik

         Avvik registreres i Synergi

5.     Dokumentasjon

 

    Brannverndokumentasjon MALER (Ikke tilgjengelig)