Genitalfremfall/descens- henvisning, behandling og oppfølging(flytskjema) v. 1.4, 19.11.2019
Henvisning mottasfra fastlege ellerspesialistPas, vurderes vedgynekologiskpoliklinikk/gynekologisksengepost 4ACKonservativbehandlingOperativbehandlingAvhengig av typedescens:Tilbake- Bekkenbunnstrening(mest aktuelt for pre -/postmenopausale kvinner)- Ringpessar- Lokal østrogenbehandling(postmenopauale kvinner)Brukes ikke dersom behandletfor østrogenpositiv brystkreft.