Assisterende avdelingssykepleier gynekologisk seksjon 4AC og seksjon gynekologisk poliklinikk v. 1.4, 20.06.2020

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

Kvalifikasjoner

         Autorisert sykepleier med kunnskap om/praksis fra gynekologisk fagfelt

         Ønskelig med videreutdannelse i administrasjon og ledelse

         Minst 3 års relevant praksis

Organisatorisk plassering

         Avdelingssykepleier er nærmeste leder

Ansvarsområder /hovedoppgaver

         Stedfortreder for avdelingssykepleier

         Medansvar for personaloppfølging

         Medansvar for pasientbehandling

         Medansvar for seksjonens HMS-arbeid

         Medansvar for budsjett og resultat

         Utarbeidelse av arbeidsplaner, innleie og daglig drift

         Samarbeide med avdelingssykepleier og fagutviklingssykepleier om internundervisning og kvalitetssikring

Samarbeidsforhold

         Samarbeider med avdelingssykepleier og fagutviklingssykepleier og seksjonsoverlege

         Delta på avdelingssykepleiermøter og uformelle seksjonsmøter

Annet

         Dagarbeider