TENS smertelindring under fødsel v. 1.1, 26.03.2020

© Kvinneklinikken Stavanger universitetssykehus

Endring er understreket

 

1.     Hensikt/omfang: 

Gi fødende et ikke – medikamentelt alternativ i forhold til smertebehandling under fødsel.

 

3.     Definisjoner:

TENS er en elektronisk nervestimulator som sender elektriske impulser som stimulerer nervene som fører til at kroppen frigjør endorfiner. Dette gir en naturlig smertelindrende effekt.

4.     Ansvar:

Ansvarlig for administrering: pasientansvarlig jordmor.

Ansvar for oppdatering: avdelingsleder/ass. avdelingsleder.

 

5.     Beskrivelse:

Hvem kan bruke TENS:

Alle gravide kvinner kan bruke TENS (unntak: se kontraindikasjoner)

Det beste er å starte i latensfase, og øke styrken utover i fødselen.

 

TENS kan kombineres med varmepakninger og akupunktur (på andre steder på kroppen).

 

Kontraindikasjoner:

Fødende med epilepsi, pacemaker, hjerteproblemer skal ikke bruke TENS.

TENS skal ikke brukes i forbindelse med vann (dusj, badekar).

Ved plaster allergi/psoriasis/atopisk eksem/svært sensitiv hud må spesial elektroder benyttes.

 

TENS kan brukes ved normal ctg. Ved avvikende og patologisk ctg og bruk av STAN må TENS kobles fra. Dette pga signalforstyrrelser og vi kan da ikke stole på STAN.

 

Hvordan bruke apparatet:

Padsene settes på pasientens rygg. Skal ikke settes foran på pasientens mage. Se brukerveiledning som ligger ved apparatene for mer informasjon.

Man skal bruke 2 pads.

 

Latensfase:

Anbefaler å starte o program: Burst 1. Ved kontraksjoner trykker kvinnen inn «boost - knappen». Når kontraksjonen er ferdig, trykker man igjen på samme knapp for å slå av «boost - funksjonen».

 

Aktiv fase:

Etter som fødselssmertene øker i intensitet, bytter man program til Burst 2. som før kan man bruke «boost – knappen» under rier. Ønsker man en ytterligere økning av styrken brukes ch1+ eller ch2+ knappene (avhengig av om det er koblet en eller to ledninger til apparatet). Dersom dette ikke er nok, kan man bruke «om – knappen» (trykke på + for å øke styrken ytterligere).

 

Utdrivningstiden:

Da den fødende selv styrer apparatet, er det anbefalt at apparatet bare står i ett av de to «Burst – program», uten at man bruker «boost – knappen». Den fødende skal ha fokus på å presse, og ikke på å styre apparatet.

 

Rengjøring:

Apparatet og tilhørende ledninger tørkes over med 70 % desinfeksjonssprit mellom hver pasient. Nakkestropp vaskes i dekonteminator. Padsene er engangs (kan tas av og på samme pasient ett par ganger til limet ikke festes til huden) og kastes i restavfall etter bruk.

 

6.     Avvik:

Skader på pasient meldes i Synergi. Feil på apparatet meldes Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk.

 

Ved feil på Medisinteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold til MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

 

7.     Kilder/Referanser:

https://babycaretens.com/content/manuals/ElleTENS.pdf

      

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007214.pub2/full

         https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD009234.pub2/full?highlightAbstract=tens%7Cwithdrawn%7Cten%7Clabor%7Clabour