Informasjon Splenectomi (Milt)

Informasjon Splenectomi (Milt) v. 1.2, 23.03.2021

Før operasjonen:

 

v  Sykepleier tar opp nødvendige data for å lage en god behandlingsplan for deg.

v  Lege tar opp journal og kirurgen informerer om operasjonen.

v  Eventuelle undersøkelser som er bestilt blir gjennomført, for eksempel røntgen, EKG, etc.

v  Informasjon fra anestesi angående narkose før/under operasjonen. Informasjon fra fysioterapeut om nyttige puste- og bevegelsesøvelser etter operasjonen nede på fysioterapiavdelingen kl.14:00

v  Innleggelsesdagen må du belage deg på en del venting mellom de forskjellige forberedelsene.

v  Faste fra midnatt. Kan drikke klare væsker fram til 2 timer før operasjonen

 

Operasjonsdagen:

 

v  Du tar antibiotikatablettene som sykepleier sendte med deg hjem, på det tidspunktet som du har fått beskjed om.

v  Du skal dusje. Husk det er viktig å rengjøre navlen godt. Ikke gå barbent på gulvet etter du har vært i dusjen. Bruk sko/tøfler.

v  Blodtrykk, puls, respirasjonsfrekvens, oksygenmetning og temperatur måles

v  Du får pre-medikasjon, som består av smertestillende middel.

v  Dersom du er insulinkrevende diabetiker tas det blodsukker av deg, og du får insulindrypp hvis blodsukkerverdien din er høy. Bruker du insulin, så tar du med deg insulinet din til sykehuset.

v  Vi kjører deg til operasjonsavdelingen, der overtar anestesipersonell

 

Etter operasjonen:

 

v  Under operasjonen legges det inn urinkateter, venflon (nål i åren), for tilgang til væskebehandling og/eller smertebehandling, 0g evt. dren i sårhulen. Disse blir fjernet etter hvert som det ikke lenger er behov for dem.

v  Etter inngrepet blir du overført oppvåkningsavdelingen, og etter hvert 6G., vanligvis samme ettermiddag/kveld.

v  Du vil få smerte- og/eller kvalmestillende midler etter behov.

v  Hjelp/støtte til personlig hygiene og aktivitet.

v  Du må opp og stå på gulvet eller sitte på sengekanten operasjonsdagen. Dette er viktig for at tarmfunksjonen skal komme i gang, og for å forebygge blodpropp. Du får en blodfortynnende sprøyte i magen 6 timer etter operasjonen.

v  Ernæringsmessig begynner du først med å drikke forsiktig. For at væskebehovet skal bli dekket de første dagene vil du få væske intravenøst. Etter hvert får du lov til å spise suppe og så gå gradvis over til normal kost. Det er viktig at du spiser små og hyppige måltider. Du skal også drikke næringsdrikker.

v  Bandasjen blir skiftet etter et døgn, da blir operasjonssåret sett på av sykepleier.

v  Du kan dusje selv om du har operasjonssår. Bandasjene tas av før du går i dusjen, og så får du nye bandasjer på etterpå. Viktig å ikke gå med våte/fuktige bandasjer, dette er for å forhindre bakterier i såret.

v  Du må beregne tre til fire dagers sykehusopphold.

v  Eventuelle sting, fjernes hos egen lege etter 12 dager.