Endometriehyperplasi

Endometriehyperplasi v. 1.5, 12.02.2019

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer understrekes

 

 

Diagnose

 

N85.0 Glandulær hyperplasi i endometrium (simpel hyperplasi)

N85.1 Adenomatøs hyperplasi i endometrium  (kompleks hyperplasi og simpel atypisk hyperplasi)

D07.0 Carcinoma in situ (preinvasiv carcinom) i endometrium

 

Vi bruker nå WHO 2014 klassifikasjonen

 

         Hyperplasi uten atypi (EH)

         Endometrioid Intraepitelial Neoplasi (EIN) = kompleks atypisk hyperplasi

 

EIN beskrives utførlig på www.endometrium.org

 

D-score brukes som beslutningsstøtte for risikovurdering og terapianbefaling

 

 D–score

> 1 lav risiko for cancerutvikling

< 1 økt risiko for cancerutvikling        

 

 

Behandling

 

Hyperplasi uten atypi

 

Hormon IUD (Mirena)

MPA (medroxyprogesterinacetat) 10mg daglig syklisk i 3 mnd.

 

MPA 10mg x1 i 1 mnd. til postmenopausale

 

Oppfølging: Histologisk prøve etter behandling.

 

Hvis fortsatt hyperplasi hos postmenopausale, utred for østrogen-produserende tumor (granulosacelletumor).

 

Hyperplasi med atypi - EIN 

 

Bør ta CT abdomen/bekken/thorax på grunn av risiko for koeksisterende cancer.

  

Hysterektomi + ev BSO

 

 

Ved ønsket fertilitet og endometrieatypi henvis primært til KK HUS (vurderes for medikamentell behandling)