Pasient informasjon:Fjerne en nyre ved åpen operasjon / Åpen nefrectomi v. 1.2, 18.09.2015