Hjemreise fra føde/barselavdeling v. 1.1

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Prosedyren er omarbeidet

 

Hjemreise

 

0.dag: (direkte fra fødeavdelingen 1 etg

/fødeloftet 7H):

Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet

 

 

 

1.dag:

 • Kvinnen har jordmorsamtale /ammeveiledning på barselpost
 • Barnet undersøkes av barnelege på barselpost
 • Hørselstest tas av barnet på barselpost. Obs.at barnet er >24 timer når testen tas
 • Jordmor v/barselpost ringer helsestasjonen ved hjemreise
 • Nyfødtscreening tas poliklinisk på lab/evt. i kommunen, evt. barselpost i helg
 • Kvinnen tar kontakt med helsestasjonen for vektkontroll, ammeveiledning og vurdering av gulsott. Helsestasjonen tar kontakt med barselpoliklinikken ved behov for oppfølging av gulsott.
 • Kvinnen tar kontakt med fastlege v/spørsmål om egen helse

 

 

 

Fra 2.dag:

 • Kvinnen har jordmorsamtale /ammeveiledning på barselpost
 • Barnet undersøkes av barnelege på barselpost
 • Hørselstest tas av barnet på barselpost
 • Nyfødtscreening tas på barselpost før hjemreise/evt. poliklinisk på lab.
 • Vektkontroll 2. og 3. dag på barselpost; videre vektkontroll/ammeveiledning på helsestasjonen.
 • Vurdering av gulsott (TC/bilirubin blodprøve) gjøres på barselpost før hjemreise.
 • Evt. videre oppfølging av gulsott gjøres på barselpost/barselpoliklinikk
 • Kvinnen tar kontakt med helsestasjonen første virkedag etter hjemreise
 • Kvinnen tar kontakt med fastlege v/spørsmål om egen helse