Arbeidsinstruks for Ansvarshavende anestesisykepleier v. 1.4, 03.02.2022

Hensikt
Klargjøre ansvarsområde og sikre felles plan for ansvarshavende anestesisykepleiers oppgaver.

Definisjon

Anestesisykepleier skal ha minimum 4 års erfaring i avdelingen og inneha kompetansenivå 3.

 

Ansvar
Anestesiavdelingens ledelse er ansvarlig for å utarbeide retningslinjer for ansvarshavende anestesisykepleiers arbeidsoppgaver på vakttid.

Vaktrapport kl. 1500 – Konferanserom anestesi

 • Ved denne rapporten skal det være ro i rommet.
 • Kun vaktpersonell skal være tilstede – i tillegg til avdelingssykepleierne/stedfortredere.

 

Aftenvakter og nattevakter har krav på en strukturert rapport

 • På hvilke stuer skal det avløses?
 • Hvilke operasjoner pågår ved vaktskiftet – antatt resterende operasjonstid?
 • Oppdatert operasjonsprogram skal utskrives og utleveres påtroppende vaktteam.
 • Hvilke stuer står usjekket igjen ved vaktskiftet og må klargjøres/sjekkes av aftenvakter/nattevakter mtp. beredskap.

 

Overlevering av følgende VIP telefoner

 • Aftenvakter: mobil nr. 1,2,3,4,5 og A3.
 • Nattevakter: mobil nr. 1,2,3 og 4.

 

Ansvarshavende anestesisykepleier har ansvar for avløsning av DV innen kl. 1530

 • VIKTIG: Fordeling av oppgaver tar tid.
 • Avdelingssykepleierne har ansvar for D16 vaktene og skal ha en plan for ev. avløsning av disse.

 

Ansvarshavende anestesisykepleier:

 • Skal ha en løs funksjon i oppstart av vakten.
 • Har da ansvar for
  • Calling *4-9006.
  • Samt VIP telefon 561746/97428906.

 

Ansvarshavende vurderer å fortsette i løs funksjon dersom:

 • Det er mange nye anestesisykepleiere på vakt.
 • Det er spesielt travelt - med mange stuer i drift.

Ansvarshavende skal videre:

 • Fordele/vurdere ressurser ut fra teammedlemmers kompetanse/erfaring.
 • Fordele vakttelefoner og ha oversikt over VIP telefon/personell.
 • Møte vakthavende leger og operasjonssykepleier kl. 1515 - for prioritering av påførte pasienter.
 • Ha en klar plan for 22 vakten.

I helg skal man:

 • Møte vakthavende leger og operasjonssykepleier.
 • Ha ansvar for at sjekking av akuttstuer og medikamenter blir utført.
 • Kalle inn personale ved sykdom/fravær.
 • Ved behov for ekstra bemanning:
 • Ha ansvar for å gi strukturert rapport til neste skift.
 • Fylle ut vaktrapport etter hver vakt.
 • Videreformidle beskjeder/informasjon til nærmeste leder.
  • Eks: sykdom/fravær/traumatiske hendelser som trenger å bli fulgt opp.

 

Ved beredskapssituasjoner skal Ansvarshavende anestesisykepleier

 

Ved brann skal Ansvarshavende anestesisykepleier

 

Pasientflyt er et felles ansvar på vakt – husk derfor

 • Det er viktig med rask oppstart – også i helg.
 • Vakthavende operasjonssykepleier - VIP 561662/*4-9015 - skal inkluderes i planlagt drift.
 • Det er et felles ansvar i vaktteamet å ha en rettferdig fordeling av oppgaver og pauser.
 • Etter avsluttet oppdrag skal en kontakte ansvarshavende anestesisykepleier for oppdatering.

 

Sjekking av Akuttstuer/Medikamenter

 • Akuttstuer som skal sjekkes stue:4-5-9-11-12-16.
  • Full test i helg/helligdager.
  • Tetthetskontroll av anestesiapparat kveld og natt.
  • Sjekking av sug.
  • Intubasjonsutstyr.
  • Sjekk av forrom stue 11 og 12 hver vakt – asfyksibord og neopuff.

 • Apparatsjekk stue 1,6 og 13.
 • Akuttmedikamenter på anestesirom generell seksjon (mellom stue 6 og 7).
 • Sectiomedikamenter og ferdigkoplet 2 liter Ringer acetat i varmeskap gyn. gang.

 

Beredskap på vakt

 • En anestesisykepleier skal til enhver tid være løs, og i beredskap i avdelingen.
 • Må en for en periode bære begge akuttcallinger skal SOP ikke forlates.
  • Ved spørsmål om PVK utføres dette ikke med mindre det står om liv.

 

 

Avvik

 • Meldes i synergi