Gynekologi - Preoperativ pasientinformasjon KK SOP (Engelsk) v. 1.6, 02.12.2021