Epilepsi hos gravide

Epilepsi hos gravide v. 1.4, 03.05.2022

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©                                

                 

Før konsepsjon

 1. Viktig med god regulering før svangerskap planlegges
 2. Monoterapi hvis mulig
 3. Regelmessig liv
 4. Folinsyretilskudd 4 mg x 1 når graviditet planlegges, og i hele første trimester til kvinner som bruker Valproat og carbamazepin. Folinsyre 0,4 mg resten av svangerskapet.
 5. Tilskudd av Vit D anbefales

 

Svangerskapet

 1. Samarbeid fastlege/jordmor, nevrolog og gynekolog
 2. Vanlig rutine ultralyd i uke 12 og 18
 3. Vekstkontroll i uke 24, 32 og 37
 4. Serumnivå av medikamenter må følges nøye (nevrolog/allmennlege)

 

Fødsel

 1. Planlegg vanlig vaginal fødsel, men vær aktiv ved langvarig fødselsforløp.
 2. Pasienten skal ta epilepsimedisiner som vanlig under fødselen
 3. Forsøk å redusere stressfaktorer i fødsel: søvnmangel, dehydrering, hypoglykemi, hyperventilasjon, smerter, langt fødselsforløp, lang trykketid.
 4. STAN hvis høy risiko for generaliserte anfall
 5. Hvis anfall under fødsel:
  1. Stopp anfall med Diazepam (Stesolid®) rektalt
  2. Stabiliser situasjonen
  3. Forløs

 

Etter fødsel

 1. Medikamentanalyser til stabilt nivå.
 2. Amming tillates. (Unntak: høy fenobarbital-eller diazepamdose)
 3. Tilstrekkelig søvn og hvile for mor
 4. Oppmerksomhet på sikkerhet for barnet ved eventuelle anfall