Epilepsi

Epilepsi v. 1.3, 13.02.2015

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©                             

                 

Før konsepsjon

 1. Viktig med god regulering før svangerskap planlegges
 2. Monoterapi hvis mulig
 3. Regelmessig liv
 4. Folinsyretilskudd 4 mg x 1 når graviditet planlegges, og i hele første trimester til kvinner som bruker Valproat og carbamazepin. Folinsyre 0,4 mg resten av svangerskapet.
 5. Tilskudd av Vit D anbefales

 

Svangerskapet

 1. Samarbeid allmenn lege/jordmor, nevrolog og gynekolog
 2. Kvinner som bruker antiepileptika som nevnt ovenfor tilbys prenataldiagnostikk med tidlig UL i uke 13-14 pga økt risko for neuralrørsdefekt.
 3. Vanlig rutine ultralyd
 4. Vekstkontroll med doppler av arteria uterina i uke 24
 5. Vekstkontroll i uke 30 og 34
 6. Serumnivå av medikamenter må følges nøye (nevrolog/allmennlege)

 

Fødsel

 1. Planlegg vanlig vaginal fødsel, men vær aktiv ved langvarig fødselsforløp.
 2. Pasienten skal ta epilepsimedisiner som vanlig under fødselen
 3. Forsøk å unngå for mye trykking i utdrivingstida.
 4. Hvis anfall under fødsel:
  1. Stopp anfall med Diazepam (Stesolid®) i.v.
  2. Stabiliser situasjonen
  3. Forløs!

 

Etter fødsel

 1. Medikamentanalyser til stabilt nivå.
 2. Amming tillates. (Unntak: høy fenobarbital-eller diazepamdose)