Navlesnorsfremfall v. 1.2

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Økt risiko ved:

Spontan vannavgang eller amniotomi i kombinasjon med:

         Feilinnstilling (sete/tverrleie/skråleie)

         Polyhydramnion

         Spent vannblære og hodet høyt over/bevegelig i bekkeninngang 

         Prematuritet

Forebygging

         ”Kontrollert” amniotomi med tynn nål

Funn

         Synlig navlesnor i skjedeåpningen

         Palpasjon av navlesnor i bekkeninngang/vaginalt etter spontan vannavgang/amniotomi

         Plutselig dårlig fosterlyd etter vannavgang

Tiltak

 • Vaginal eksplorasjon - kjenn etter pulsasjon i navlesnor.
 • Hvis god fosterlyd, ro ned situasjonen!
  Oksytocinantagonist (atosiban = Tractocile®). Trinn 1, Initial bolus:  6,75 mg - 0,9 ml iv over 1 min.
 • Dytt ledende del opp mot fundus
 • Tilkall gynekolog og barnelege; Ring 113.
  Dersom god kontroll på fosterlyden, meldes «Grad 2 sectio 20».
  Dersom fosterhjertefrekvensen er bradykard, meldes «Grad 1 sectio umiddelbart»
 • Reponering av navlesnor er svært vanskelig, anbefales ikke

 

Evt ny vurdering på operasjonsstuen.

Er navlesnoren fremdeles avklemt/ingen effekt av utførte tiltak/dårlig fosterlyd?

         Ved utslettet mormunn og avklemming av navlesnor, vurderes umiddelbar tangforløsning på operasjonsstua.

 

Videre tiltak

         Ledende del dyttes kontinuerlig opp mot fundus, ikke slipp taket før barnet er forløst.

         Forløs med sectio

         Hvis bekreftet intrauterin død: Avvent vaginal fødsel

 

Litteratur: Jordmorboka 2010,  http://www.utdol.com/online/content/topic.do?topicKey=labordel/2191&selectedTitle=1%7E14&source=search_result