Trofoblastsvulster

Trofoblastsvulster v. 1.6, 09.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

O01 Blæremola (mola hydatidosa)

       O01.0 Komplett blæremola

       O01.0 Partiell blæremola

D39.2 Invasiv mola

C58.9 Chorioncarcinom

C58.9 placenta site trofoblast tumor

 

 

 

Trofoblastsykdommer deles i:

 

Benign

-      Komplett mola

-      Partiell mola

Malign

     -Persisterende trofoblastsykdom (ikke normalisering av HCG etter evacuatio)

     -Invasiv mola

     -Choriokarsinom

     -Placenta site tumor

 

 

 

Diagnostikk

Vaginalblødning

Preekampsisymptomer,ev hyperthyreose

Uterus større enn tilsv sv skapslengde

Blæredannelse i uterus

Thecaluteincyster bilateralt 5-6cm hos 30 % (ascites/pleuravæske ved hyperstimulering)

 

Obs noen kan debutere med symptomer fra metastaser (lunge,

hjerne, urinveier). Unge kvinner med akutt tungpust og lungemetastaser – ta HCG!)

 

Endelig diagnose ved histologi

 

genetic origin

Behandling

Tøm kaviteten med sug + histologi cito

 

Oppfølging av blæremola:

Skiller ikke mellom partiell og komplett mola i oppfølgingen

 

1.   Første serum HCG måling 1 uke etter evacuatio HCG følges hver 14.dag til verdi< 2 ved 2 gjentatte målinger. Deretter HCG månedlig i 6 måneder. P pille etter at HCG normalisert, evt. annen prevensjon). Frarådes å bli gravid de første 6 måneder etter normalisering av hCG.

   

2.  Kontakt DNR ved stigende HCG eller ved et HCG platå. (ikke ny revisio). Ofte CT  

    abd/bekken/thorax Utredning og behandling videre er sentralisert til DNR

 

3  Ved graviditetetter tidligere trofoblastsykdom:

Tidlig UL, HCG flere ganger, placenta til hist.us etter fødsel samt HCG 8 uker etter fødsel

 

Oppfølging chorioncarcinom, invasiv mola, placenta site

 

Henvises Radiumhospitalet(DNR) som øhj etter telefonkonferanse!

Behandling(kjemoterapi)foregår på DNR (mellomkurer ofte her)