Pasient informasjon: Fjerning av nyrestein ved kikkhull i flanken / Percutan nyrekirurgi v. 1.5, 07.04.2022