Pasient informasjon: Fjerning av nyrestein ved kikkhull i flanken / Percutan nyrekirurgi v. 1.4, 27.03.2020