Covid-19 utbrudd MR Klinikere

Covid-19 utbrudd MR Klinikere v. 1.2, 12.04.2022

MR Smittevern ved Covid-19 utbrudd. Huskeliste for klinikere.

 

1.   Hensikt:

Huskeliste for klinikere som skal komme ned til MR med pasienter med uavklart, mistenkt eller påvist COVID-19 smitte.

 

2.   Indikasjon for MR:

Pasientene har rett på forsvarlig helsehjelp også dersom de har uavklart, mistenkt eller påvist COVID-19 smitte. Det påpekes allikevel at det skal være en god indikasjon for MR på denne pasientgruppen, der undersøkelse med annen modalitet ikke vil ha god nok diagnostisk verdi og der svaret på MR undersøkelsen har en direkte terapeutisk konsekvens.
Pasienten meldes på dagtid til MR nevroradiolog på 513235. På vakt meldes pasienten til vakthavende radiolog på tlf. 900 23 189.


3.   Forberedelse på post før pasient/personal kommer til MR

 

-      Pasientene og personal som skal inn på MR må ha på munnbind der metallstangen over nesen er fjernet. Det er bare å lage et lite snitt i munnbindet og trekke ut metallstangen. Dette ordnes på avdeling før pasienten trilles ned til MR.

-      Alt løst metall på pasienten skal fjernes (husk EKG elektroder, smykker)

-      MR sjekklisten er like viktig som ellers. Husk å klarere pasienten for MR!

-      Personal som skal inn på MR rommet må ha fjernet alt løst metall før de tar på seg smittevernutstyr (husk sakser og binders i lommene, lommebøker, mobiler, klokker og kort med magnetstripe).

-      Tilstreb kortest mulig opphold på MR, dvs pasientene bør være optimalt forberedt, f.eks. alt løst metall (EKG-elektroder osv) bør være fjernet hvis mulig, innlagt veneflon som virker, avklart sjekkliste, optimal forberedelse /evt. premed mtp at pasienten må ligge stille.4.   Pasienttransport:

Lab 17 brukes og inngangen til MR avdelingen ved lab 17 brukes. Ren sykepleier kommer via lab 14/15 inngang.
På øyeblikkelig hjelp undersøkelser skal det være med personal fra avdelingen, og det er derfor vanligvis ikke behov for portør. Dersom portør brukes, skal prioritet HASTER brukes.

 

 

5.   Tilpasninger på MR:

 

-      Det vil være et trillebord med utstyr for dem som må skifte smittevernutstyr på MR.

-      Ikke ta hansker og annet utstyr fra esker på veggen. Det ligger klart engangsutstyr som kan brukes på et trillebord merket «RENT».

-      Det er et eget trillebord der man kan legge lommebøker, mobiler og løst metall dersom man skal inn i MR rommet, merket «Tøm lommer her».

-      Dette skal ikke legges på operatørpulten eller kjøkkenbenken, slik det vanligvis blir gjort.

-      Markeringer på gulv viser rene soner. Ingen skal gå inn i disse sonene med brukt smittevernutstyr på.

-      Radiolog kan se på bildene mens pasienten ligger i maskinen inne på egen granskning. Radiolog kommer ut til lab 17 og kommuniserer med kliniker for å unngå smitte ved å bruke telefoner med smittevernutstyr på.

 

6.   Når undersøkelsen er ferdig.


-      Tilstreb kortes mulig tid på MR også etter undersøkelsen.

-      Utgangen fra lab 17 brukes.

-      Ren radiograf eller sykepleier drar i snoren for å åpne døren ut i korridoren.

 

7.     Avvik:

Avvik fra prosedyren meldes i Synergi.

 

8.     Kilder/Referanser:

GlobaltPasientflyt med mistenkt/ bekreftet smitte av korona (corona) virus covid-19 (Gyldig)

LokaltHåndtering av pasienter med mistenkt/påvist Covid 19 ved Avdeling for radiologi (Gyldig)

*       Kjemisk og teknisk desinfeksjon https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&DocumentID=2151

*       MR Smittevern ved Covid-19 utbrudd

 

Denne MR-prosedyren er utarbeidet utifra prosedyren til Avd for Radiologi.