Kalibreringer/vedlikehold
Kalibreringer/vedlikehold
Bakt - Rengjøring av sikkerhetsskap, inkubatorer og annet utstyr
Blodgassapparater i akuttmottak -vedlikeholdsrutiner og romstandard
Boomerang - Forenklet temperaturkontroll
Instrumenthåndbok RO apparat
Kalibrering og kontroll av CO2 i inkubatorer
Konstanskontroll lab 9
Medisinsk utstyr ved Avdeling for medisinsk mikrobiologi
Mol - GeneXpert
MU - Feilmeldingslogg
MU - Feilmeldingslogg Alinity i - System
MU - FVH påkrevd prosedyre
MU Criticare 506DX.... kalibrering
PICIS - vedlikehold av skriver
Pipetter - Oversikt kontrollrutiner ved avd. for medisinsk mikrobiologi
Reparasjon av utstyr tilhørende anestesiavdelingen
Romstandard, vedlikeholdsrutiner for medisinrom i behandlingsenheten
Skjema for vask av maskiner og utstyr - TB
Track-modul: Oppstart utvidet
Track-modul: Oppstart, seksjon 2
Ultralydprobe renhold - Kvinneklinikken
Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken