Kalibreringer/vedlikehold
Kalibreringer/vedlikehold
Astruprom, vedlikeholdsrutiner og romstandard
Boomerang - Forenklet temperaturkontroll
Instrumenthåndbok RO apparat
Kalibrering og kontroll av CO2 i inkubatorer
Konstanskontroll lab 9
MU - Feilmeldingslogg
MU - Feilmeldingslogg Alinity i - System
MU - Forebyggende vedlikehold (FVH) påkrevd liste
MU - FVH påkrevd prosedyre
MU Criticare 506DX.... kalibrering
PICIS - vedlikehold av skriver
Pipetter - Ekstern kalibrering (nødrutine)
Pipetter - Oversikt kontrollrutiner ved avd. for medisinsk mikrobiologi
Rengjøring av inventar og utstyr.
Rengjøring av sikkerhetsskap,inkubatorer, dispensere og anaerobe kolber.
Reparasjon av utstyr tilhørende anestesiavdelingen
Romstandard, vedlikeholdsrutiner for medisinrom i behandlingsenheten
Skjema for vask av maskiner og utstyr - TB
Track-modul: Oppstart utvidet
Track-modul: Oppstart, seksjon 2
Ultralydprobe renhold - Kvinneklinikken
Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken
VIRUS Vedlikehold BEP III
VIRUS Vedlikehold m2000RT