Refusjon av utgifter til pasient tilknyttet hjemmedialyse v. 1.0, 03.05.2022