BHM - Arbeidstøy COVID-19 v. 1.1

1.     Hensikt 

Beskrive rutine for bruk og logistikk av arbeidstøy ved Avdeling for behandlingshjelpemidler (BHM) i forbindelse med COVID-19 pandemien.

2.     Omfang

Gjelder for aktiviteter i Hjalmar Johansens gate 2 i forbindelse med drift i tilknytning til BHM aktiviteter.

 

Dokumentet beskriver krav om og logistikk av arbeidstøy. Viser ellers til Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

3.     Definisjoner

Sluse/mellomgang: kjøkkenrom i u-etasje defineres som sluse mellom aktivitet u-etg. og 1. etg.

4.     Ansvar

 

Avd. sjef: er ansvarlig for at denne prosedyren er utarbeidet og gjort kjent blant medarbeiderne.

 

Medarbeidere som er involvert i aktiviteter ifm drift: gjør seg kjent med, og følger smitteforebyggende tiltak som er beskrevet.

5.     Beskrivelse

Medarbeidere som har pasientkontakt og/eller arbeider med utstyr som ikke er desinfisert, skal benytte full arbeidstøybekledning (bentøy + overdel). Arbeidstøyet skiftes daglig eller ved synlig forurensning. Det er ikke anledning til å bære smykker (armbånd, armbåndsur, ring, halssmykker, ørepynt eller annen piercing). Negler skal være kortklipte og frie for neglelakk.

 

Ansatte som møter pasienter og andre i hoveddøren skal bruke munnbind og vurdere å bruke frakk. Hvis en tar imot noe (utstyr f.eks.) må man benytte hansker, legge utstyret i en pose og sette det direkte i skap for urent utstyr. Ref. dokument EQS ID 44299 Retur av medisinsk utstyr direkte innlevert

 

Det vises også til overordnede prosedyrer:

Arbeidstøy (Ikke tilgjengelig)

Håndhygiene (Ikke tilgjengelig)

 

            5.1 Retur av skittent personaltøy

Forsyningsavdelingen har egen sekk for retur av skittent personaltøy i K-lager i u-etg.

         

Medarbeidere ved BHM har retursekk for skitten personaltøy i herregarderoben ved sluseområdet i u-etg. Sekker med skittentøy skal ikke fylles mer enn 3/4 full før de snøres og ny sekk henges opp.

 

5.2 Henting og levering av arbeidstøy

Nor Tekstil avhenter tøy til vask og leverer nytt tøy på onsdager.

 

Sekker med skittent tøy i retur plasseres i returkasse i K-lager. Personalet forflytter selv fulle tøysekker til returkassen når tøysekken er 3/4 full.

 

Nor Tekstil leverer nye leveranser av rent tøy i varemottak i u-etasje på onsdager.

For å unngå at Nor Tekstil går gjennom rent lager med de nye leveransene, må BHM forflytte nye tøysekker fra varemottak til slusen.

 

5.3 Bestilling og utpakking av rent tøy

Sekretær ved BHM plasserer rent tøy i skap på lageret etter kl. 14.00 på onsdager.

 

Sekretær holder kontakt med Nor Tekstil for endring av mengde og størrelser på tøy og justerer dette ved behov.

 

Vaskeassistent sørger for bestilling av filler og tørkehåndklær. 

6.     Avvik

Avvik meldes i Synergi. Avvik og uønskede hendelser, håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

7.     Kilder/Referanser