BHM - Arbeidstøy COVID-19

BHM - Arbeidstøy COVID-19 v. 1.0, 30.03.2020

1.     Hensikt 

Beskrive rutinen for bruk, og sikker logistikk av arbeidstøy ved avd. for Behandlingshjelpemidler i forbindelse med COVID-19 pandemien.

2.     Omfang

Prosedyren gjelder i Hjalmar Johansens gate 2, 4019 Stavanger.

 

Prosedyren beskriver krav om arbeidstøy, samt de tiltak som er nødvendige for sikker logistikk av arbeidstøy i BHM sine lokaler.  Viser ellers til BHM - Smitteforebyggende tiltak, internt arbeid - COVID-19

3.     Definisjoner

 

BHM = avdeling for Behandlingshjelpemidler

 

Sluse/mellomgang: kjøkkenrom i U-etasje defineres som sluse mellom driften i U-etasje og 1. etasje

4.     Ansvar

 

Avd. sjef: er ansvarlig for at denne prosedyren er utarbeidet og gjort kjent blant medarbeiderne.

 

Medarbeidere som er involvert i arbeidet hos BHM: er kjent med, og følger de smitteforebyggende tiltak som er beskrevet i denne prosedyre. 

 

5.     Beskrivelse

Alle medarbeidere skal benytte full arbeidstøybekledning (bentøy + overdel).  Arbeidstøyet skal skiftes hver dag, eller ved synlig forurensning.  Det er ikke anledning til å bære smykker (armbånd, halssmykker, ørepynt og annen piercing), fingerringer eller armbåndsur.  Negler skal være kortklipte og frie for neglelakk.

 

Arbeidstøy (Ikke tilgjengelig)

Håndhygiene (Ikke tilgjengelig)

 

            5.1 Retur av skittent personaltøy

Forsyningsavdelingen har egen sekk for retur av skittent personaltøy i K-lager, U-etasje.

         

Medarbeidere i 1. etasje har egen sekk for retur som henger på stativ i herregarderoben ved sluseområdet.

 

Sekkene med skittentøy må ikke fylles mer enn ¾ full før de snøres.

 

5.2 Henting og levering av arbeidstøy

NorTekstil henter tøy til vask og leverer nytt tøy om onsdager.

 

Fulle sekker med skittentøy som skal i retur til Nor Tekstil plasseres i returkasse i K-lager.  Leveranse av rent tøy skjer i Varemottak i U-etasje.

 

      BHM må avtale med Forsyningsavdelingen at fulle sekker som står i herregarderoben forflyttes til returkasse på K-lager.

 

      BHM må avtale med Forsyningsavdelingen at rent tøy forflyttes til slusen.  Dette for at personell fra Nor Tekstil ikke skal gå igjennom lokalene i U-etasje.

 

5.3 Bestilling og utpakking av rent tøy

Sekretær/konsulent ved BHM plasserer rent tøy i skap på lageret etter kl.1400 om onsdagene.

 

Sekretær er ansvarlig for å bestille tøy hos Nor Tekstil i den mengde og de størrelser som behovet tilsier.

 

Vaskeassistent er ansvarlig for å bestille filler og tørkehåndklær. 

6.     Avvik

Prosedyren skal ikke fravikes.  Avvik meldes i Synergi. Avvik og uønskede hendelser - håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)

 

7.     Kilder/Referanser