Gynekologisk poliklinikk - EKG apparat Eli 280 v. 1.1

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

1. Fabrikat/Type

Apparattype: EKG Eli 280 nr 15698.

Produsent: Mortara

Leverandør: Scan – Med AS

 

2. Plassering

Behandlingsrom

 

3. Apparatbeskrivelse

EKG apparat med tilhørende elektroder, ledningskabler og stativ.

 

4. Bruksområde

Preoperativt til pasienter >60år. Brukes også til diagnostisering i enkelte tilfeller.

 

5. Tilleggsutstyr

SKINTACKT Elektroder (engangs) og skrivepapir. Ligger på samtalerommet

 

6. Bruksanvisning

1. Slå på apparatet og trådløse WAM ekg kabler

 

2. Koble til elektrodene før du legger inn pasient ID. Se egen bruksanvisning ved plassering av elektrodene

Legg inn navn, mm

3. Trykk på ECG (grønn knapp)

EKG lagres og skrives ut

Det tar ca. 10 sekunder

 

7. Brukerfeil

Elektrodene er feilplassert.

 

8. Avvik

Ved feil på medisinskteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold til MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig). Ved skade på medisinskteknisk utstyr, la utstyret være urørt og lever det til avdeling for medisinskteknisk utstyr for reparasjon.

 

9. Rengjøring

Tørkes med myk klut lett fuktet i vann. Ved behov tørk forsiktig med desinfeksjonssprit 70% eller anti-bac.

 

10. Service og vedlikehold

Ansvarlig for service og vedlikehold er medisinsk teknisk avdeling.

 

11. Sertifisering

Årlig selvtest i kompetanseportalen.

 

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjeldene perm om Medisinteknisk utstyr.

 

Krav til praktiske ferdigheter: Personalet skal være i stand til å benytte utstyret etter gjeldene regler og forskrifter.

 

 

12. Retningslinjer for MTU ved KK

Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken