Svangerskap - Svangerskapsomsorg hos fastlege og jordmor i kommunen v. 1.6, 10.02.2021