Vaktordning turnusleger i Ortopedisk avdeling v. 1.1, 13.04.2015

Turnusleger inngår i felles vaktordning for Ortopedisk, Kirurgisk og Gastrokirurgisk avdeling:

 

 

-        Dagvakt        fra kl. 07:30 – 19:30 hverdager

                            - ta imot kirurgiske og gastrokirurgiske pasienter (+ evt. ortopediske)

 

-        Mellomvakt    fra kl. 13:00 – 23:00 hverdager, 12:00 – 20:00 lør/søn:

                            - ta imot ortopediske pasienter (+ evt. Kirurgiske og gastrokirurgiske)

 

-        Nattevakt      fra kl. 19:00 – 08:30 hverdager:

                            - ta imot kirurgiske og gastrokirurgiske + ortopediske pasienter

                            - Akutt poliklinikk

 

 

•        Vaktarbeidet består hovedsakelig i å ta imot ØHjelp-pasienter, starte behandling i samråd med primærvakt (calling 9917), ta seg av arbeid ved sengepostene i samråd med primærvakt, og assistere ved operasjoner.

 

•        ØHjelp-pasienter skal meldes til primærvakt etter hvert som de kommer, det er primærvakt som melder videre til operasjonsavdelingen.

 

•        Når større ulykker meldes og katastrofeteamet tilkalles, skal både primærvakt og turnuslegevakt møte.

 

•        Hver turnuslege får sin personlige calling. Den henter du og kvitterer for i Kirurgisk ekspedisjon når du begynner hos oss. Husk å levere den tilbake når du slutter.

 

•        Turnuskandidatene har et felles ansvar for journalskiving av listepasienter.

Alle innkomsjournaler for alle tre sengepostene må være ferdige før kl 13.30 og dokumentene skal i utgangspunktet talegjenkjennes.

 

•        Husk å godkjenne alle dokumenter i DIPS før du slutter.