Stillingsbeskrivelse overlege

Stillingsbeskrivelse overlege v. 1.5, 18.12.2018

1.  Kvalifikasjoner

Godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi.

2.  Organisatorisk plassering

Overlege er faglig og administrativt underlagt avdelingsoverlegen.

 

3.  Ansvars- og arbeidsområder

  • Ha medisinsk faglig ansvar for avdelingens ulike seksjoner i rotasjon med avdelingens andre overleger
  • Delta i det diagnostiske arbeidet og godkjenning av prøvesvar
  • Gi råd til rekvirenter om mikrobiologisk diagnostikk og tolkning av prøvesvar
  • Delta i legerunde, internundervisning, visitt på intensivavdelingen, ortopedisk avdeling og faglige møter for legene på avdelingen.
  • Delta i opplæring og veiledning av leger i spesialisering (LIS)
  • Overlege har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

4.  Samarbeidsforhold 

Overlege skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

 

5.  Spesielle bestemmelser og stedfortrederordninger

      Har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

      Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlegen, etter at saken har vært forelagt overlegene det gjelder og tillitsvalgt. Endringer skal gis skriftlig.

      Elisebet Haarr er stedfortreder ved avdelingsoverlegens fravær. Arbeidsoppgaver i forbindelse med dette beskrives i Kompetanseportalen under jobbeskrivelse.