Stillingsbeskrivelse overlege v. 1.6

1.  Kvalifikasjoner

Godkjent spesialist i medisinsk mikrobiologi, eller kort tid igjen til spesialistgodkjenning.

2.  Organisatorisk plassering

Overlege er faglig og administrativt underlagt avdelingsoverlegen.

 

3.  Ansvars- og arbeidsområder

  • Ha medisinsk faglig ansvar for utvalgte fagområder i samarbeid med fagansvarlige overleger
  • Delta i det diagnostiske arbeidet og godkjenning av prøvesvar
  • Gi råd til rekvirenter om mikrobiologisk diagnostikk og tolkning av prøvesvar
  • Delta i legerunde, internundervisning, visitt på intensivavdelingen, ortopedisk avdeling og faglige møter for legene på avdelingen
  • Delta i opplæring og veiledning av leger i spesialisering (LIS)
  • Overlege har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

4.  Samarbeidsforhold 

Overlege skal samarbeide tett med både andre overleger, fagansvarlige overleger, LIS-leger, bioingeniører og andre yrkesgrupper på avdelingen.

Overlege skal også samarbeide med interne og eksterne rekvirenter.

 

5.  Spesielle bestemmelser

·      Har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

·      Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlegen, etter at saken har vært forelagt overlegene det gjelder og tillitsvalgt. Endringer skal gis skriftlig.