Blærefunksjon-skjema for registrering v. 1.4, 17.11.2020