Aborttelefonen- mal for telefonhenvendelser v. 1.2