Meldesystem for infeksjonssystemer v. 1.0

 

MELDESYSTEM FOR SMITTSOMME SYKDOMMER

VARSLINGSSYSTEM FOR SMITTSOMME SYKDOMMER

 

 

 

Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldesystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling av smittsommesykdommer (MSIS- og Tuberkuloseforskriften) ble fastsatt ved kongelig resolusjon 20.06.03.

 

Vedlagt følger kopi av deler av MSIS-meldinger uke 26, 26B og 30 som redegjør for forskriften, hva som skal meldes, skjema etc. Hele forskriften kan leses på: www.fhi.no/tema/smittevern.

 

Ved melding vil en som regel få et skjema tilsendt fra Laboratoriet for utfylling og videresending. Hvis en ikke har slikt skjema, kan inntil videre vedlagte ”gamle” skjema, vedlegg 3, benyttesDet gamle skjema for melding av smittsomme sykdommer skal fortsatt brukes.

 

Ved varsling benyttes eget skjema som kan lastes ned via link i prosedyren under

(MSIS-rapport, MSIS-melding, varsel om utbrudd av smittsom sykdom)

 

 

Se prosedyren:                              

 

Melding og varsling om smittsomme sykdommer (Ikke tilgjengelig)