Lystgassapparat på fødeavdelingen v. 1.8, 09.09.2021

1.    Fabrikat/type

Apparattype: Ventyo TM

Produsent: Linde Gas Therapeutics

 

2.    Plassering:

På føden er det et apparat på hver fødestue.

 

3.    Apparatbeskrivelse

Veggmontert apparat med tilhørende slangesett.

 

4.    Bruksområde

Administrering av lystgass, eller evt oksygen under fødsel.

 

5.    Tilleggsutstyr

Slangesett med ventil, filter og maske.

 

6.    Bruksanvisning

Filteret må settes på slangen, deretter kobler man på masken.

Apparatet skrues på, liten spake på undersiden av apparatet.

Hjulet vris på for ønsket styrke. 30% lystgass er anbefalt.

Hold masken tett rundt munn og nese når en puster lystgass. Når fødekvinnen er ferdig skal hun puste en gang fra rommet og ut igjennom masken for å tømme rester av lystgass i lungene sine, slik at dette ikke går ut i rommet.

Skru av apparatet etter bruk. Filteret kastes (IKKE ventilen).

Sjekk at slangen ikke er tilsølt av blod.

Ved blodsøl – skift slange.

 

7.    Brukerfeil

Dersom man tar feil av lystgass og oksygen på hjulet kan det bli 70% lystgass i stedet for 70% oksygen.

 

8.    Avvik

Ved feil på Medisinteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold til MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

La utstyret være urørt og lever det til Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI) for reparasjon.

 

9.    Rengjøring og sjekk av utstyr

Apparatet rengjøres med såpe og vann. Kjemisk desinfisering ved blodsøl/smitte. Maske kokes i dekontaminator.

Slangen skiftes en gang pr uke, og ballongen kontrolleres at den er hel (hver onsdag).

Apparatfilter skiftes en gang pr måned.

 

10.Service og vedlikehold

Ansvarlig for service og vedlikehold er Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI), Stina, tlf 8145/561601.

Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken

 

11.Sertifisering

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjeldende retningslinjer om Medisinteknisk utstyr.