Lystgassapparat på fødeavdelingen v. 1.9, 23.12.2022

      1.    Fabrikat/type

Apparattype: Ventyo TM

Produsent: Linde Gas Therapeutics

 

       2.    Plassering:

 På føden er det et apparat på hver fødestue.

 

       3.    Apparatbeskrivelse

 Veggmontert apparat med tilhørende slangesett.

 

  4.    Tilleggsutstyr

        Slangesett med ventil, filter og maske.

 

       5.    Bruksområde

 Administrering av lystgass, eller evt oksygen under fødsel.

        

        6.    Bruksanvisning

        NB: Gravide ansatte skal ikke oppholde seg i rom der det brukes lystgass.

 • Engangsfilteret settes på slangen, deretter kobles masken på.
 • Sjekk at ballongen er hel og uskadet før kvinnen får instruksjon i bruk av lystgassen. 
 • Apparatet skrues på med liten spake på under apparatet høyre side.
 • Hjulet vris på for ønsket styrke. 30% lystgass er maks det som er tillatt å bruke.
 • Instruer kvinnen i å holde masken tett rundt munn og nese når en puster lystgass. Når rien er over skal hun puste et par  ganger fra rommet og ut gjennom masken for å tømme rester av lystgass i lungene sine, slik at dette ikke går ut i rommet. Sjekk underveis i fødselen at kvinnen bruker lystgassen riktig.
 • Skru av apparatet etter bruk. Filteret kastes (ikke ventilen).
 • Sjekk at slangen ikke er tilsølt av blod.
 • Ved blodsøl – skift slange.

 

       7.    Brukerfeil

 Dersom man tar feil av lystgass og oksygen på hjulet kan det bli 70% lystgass i stedet for 70% oksygen.

 

8.    Rengjøring og sjekk av utstyr

 •         Apparatet rengjøres med såpe og vann. Kjemisk desinfisering ved blodsøl/smitte. Maske kokes i dekontaminator.
 •         Slangen skiftes en gang pr uke       
 •         Alle ballonger kontrolleres hver mandag som en av ekstraoppgavene som deles ut når dagvakten begynner.
 •         Apparatfilter skiftes en gang pr måned.

 

 9.    Avvik

 Ved feil på Medisinteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold til MU - Varsling uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr (Ikke tilgjengelig)

 La utstyret være urørt og lever det til Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI) for reparasjon.

 

      10.  Service og vedlikehold

       Ansvarlig for service og vedlikehold er Avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI), Stina, tlf 8145/561601.

Utstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken

 

      11.  Sertifisering

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjeldende retningslinjer om Medisinteknisk utstyr.