Gynekologi - Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) - pasientinformasjon generell (Engelsk) v. 1.4, 29.06.2022