Gynekologi - Kikkhullsoperasjon (laparoskopi) - pasientinformasjon generell (Engelsk) v. 1.3, 11.03.2021