Gynekologisk poliklinikk - Diatermi ERBE Vio 200s v. 1.1, 03.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

1.    FABRIKAT / TYPE:

Apparattype: Diatermi ERBE  VIO 200 S nr 13910

Produsent: ERBE

Levrandør: MediPlast

 

2.    PLASSERING:

Stue 2

 

3.    APPARATBESKRIVELSE:

Elektrokirurgisk generator som er konstruert for elektrokirurgisk

kutting / skjæring og koagulering.

Monopolare og bipolare skjære- og koaguleringsmuligheter for bruk innen kirurgi.

 

4.    BRUKSOMRÅDE:

Til konisering av cervix.

 

5.    TILLEGGSUTSTYR

Monopolare penner, ulike kuler og slynger.

Nøytralelektrode (diatermiplate).

Fotpedal. Følger appararene.

 

6.    BRUKSANVISNING:

Påse at pasienten ikke har metall på/i seg, eller bodylotion på låret.

Koble til penn og ledning for diatermi -  plate.

Fest diatermiplaten på pasientens lår.

Slå på apparatet. Påse at du ikke får feilmeldinger.

 

 

7.    Brukerfeil

Ikke rett koblet utstyr. Dårlig kontakt mellom diatermiplate/hud.

 

8.    Avvik

Ved feil på medisinskteknisk utstyr som medfører pasientskade, meldes dette som avvik i henhold tilhttps://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/download.pl?pid=hst&do=picture&RevisionID=59005&picture=Mal_blank_word_10_pkt_verdana_image001.pngVarsling av uønskede hendelser ved bruk av medisinsk utstyr [Godkjent] .Ved skade på medisinskteknisk utstyr, la utstyret være urørt og lever det til avdeling for medisinskteknisk utstyr for reparasjon.

 

9.    Rengjøring

Koble alltid apparatet fra nettet før det rengjøres eller desinfiseres. Påse at det ikke kommer væske inn i apparatet. Apparatet tørkes over med en fuktig klut, og må kun brukes etter at alle rester av evt. Desinfeksjonsmidler er fjernet. Flergangs diatermipenner og ledningerr vaskes i dekontaminatoren.

 

 

10. Service og vedlikehold

Ansvarlig for service og vedlikehold er Medisinsk teknisk avdeling

 

11. Sertifisering

Årlig selvtest i kompetanseportalen.

 

Krav til teoretiske ferdigheter: Personalet skal være kjent med bruksanvisning, retningslinjer for avvikshåndtering og gjeldene perm om Medisinteknisk utstyr.

 

Krav til praktiske ferdigheter: Personalet skal være i stand til å benytte utstyret etter gjeldene regler og forskrifter.

 

 

12. Retningslinjer for MTU ved KK

https://eqs-hst.ihelse.net/design/buffy/images/icon_document_local_expired.gifUtstyr - opplæring, repetisjon og vedlikehold. Rutiner Kvinneklinikken [Godkjent]