KPHV - Mobilt innsatsteam - informasjonsbrosjyre v. 1.1, 15.08.2018