Sjekkliste barn med Trisomi 21 / Down syndrom 3D v. 1.8, 06.09.2021

        

 

Dato:

Sign.

Alle barn med Trisomi 21 innlegges 3D og journal skal skrives

 

 

Blodprøver som skal tas:

Kromosomanalyse

 

 

TSH og T4 tas 4 dag

 

 

Trombocytter

 

 

Diff. telling

 

 

Deles ut til foreldrene:

Hefte: Til dere som har fått barn med Trisomi 21

Folder: Til dere som har fått et barn med Trisomi 21 (Foreldreforeningen i Rogaland)

Bok: Down`s Upside av Eva Snojink kan lånes

Veslas koffert

 

 

Henvist til og fått informasjon om Barne- og ungdomshabiliteringen

    1. avtale:

 

 

Henvist til fysioterapeut

    1. avtale:

 

 

Henvist til sosionom (fyller vilkår for hjelpestønad)

    1. avtale:

 

 

Henvist til spesialpedagog

    1. avtale:

         Dersom foreldrene ikke ønsker dette, må de selv kontakte

         PPT

 

 

Tatt ECCO og EKG av hjerte

 

 

 

Har fått relevante vaksiner (hepatitt B / Hexyon)

 

 

Henvist til øyelege og må tilses innen 4 uker pga risiko for kongenitt katarakt

 

 

Tatt OAE og AABR

 

 

 

Henvist til Hørselssentralen

 

 

 

Foreldrene bør få tilbud om genetisk veiledning

 

 

 

Helsesykepleier / helsestasjon informert

 

 

 

Evt. kontroll på barnepoliklinikken

 

 

 

Foreldre fått kopi av sjekkliste