Gravide innlagt annen avdeling v. 1.1

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©                          Endring er understreket

Gravide innlagt 7H/fødeavdeling, og som blir overflyttet annen avdeling for behandling/overvåkning:

  • Pasienten registreres i DIPS som midlertidig overflyttet (står markert med gult i inneliggendelisten.)
  • Ansvarlig lege og jordmor på 7H/fødeavdeling vurderer oppfølging av mor og foster på formiddagsvisitten hver dag
  • Jordmor fra 7H/fødeavdeling skal gå visitt minst 2 ganger i døgnet, fortrinnsvis en gang på dagvakt og en gang kveldsvakt. Ved ctg/lytting x 1 per døgn skal dette foretas på dagtid. Den som har tilsynet rapporterer til ansvarshavende sykepleier.
  • Jordmor dokumenterer aktuelle funn i Natus.
  • Lege dokumenterer som vanlig i DIPS.

 

Gravide innlagt annen avdeling der en ønsker kontroll av fosteret:

  • Når det er mottatt forespørsel om tilsyn i DIPS; lege avgjør behov for tilsyn og lager notat i DIPS. Der skal det eventuelt vises til oppfølgingsnotat i Natus.
  • Den som har tilsynet rapporterer til ansvarshavende sykepleier på aktuell avdeling. Jordmor dokumenterer tilsyn av mor og barn i notat i Natus. (Skal ikke lage egen kontakt i Dips/Natus.)