Avspasering/overtid for jordmødre,sykepleiere og hjelpepleiere/helsefagarbeidere ved Kvinneklinikken v. 2.3, 06.10.2020

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket.

 

AVSPASERING:

1.  Hensikt

Ha klare regler for avspasering og lik praksis ved Kvinneklinikkens poster.

 

 

2.  Ansvarlig

Den ansatte selv har et ansvar for å holde regnskap med den tid vedkommende har rett til å avspasere.  Tid for avspasering legges som forespørsel i MinGat og godkjennes av avdelingsleder.

 

3.  Definisjon

Med avspasering menes kompensasjon for ”jobbrelatert arbeid” utført i fritiden. 

Med ”jobbrelatert arbeid ”menes:

-      Personalmøter og internundervisning i avdelingen.  Dette avspaseres time for time.

-      Obligatoriske kurs.  Avspasering / utbetaling etter tariffbestemmelser for merarbeid/ overtid.

-      Pålagte møter.  Avspasering / utbetaling etter tariffbestemmelser for merarbeid/ overtid.

Kurs på fritiden avspaseres ikke uten spesiell avtale.

 

4.  Dokumentasjon

Dokumenteres av ansatt og leder i MinGat og GAT

 

 

OVERTID:

1.    Hensikt

Ha klare regler for overtid og lik praksis ved Kvinneklinikkens poster.

 

2.    Ansvarlig

Den ansatte må avklare med ansvarshavende leder på vakt behovet for å arbeide overtid, før det legges inn forespørsel i MinGat. Avklaring om overtid må dokumenteres i kommentarfelt. Avdelingsleder godkjenner eller avslår forespørselen. Avdelingsleder er ansvarlig for å bruke minst mulig overtid. Avdelingsleder og ansatt skal følge med på at grenser for lovlig overtid overholdes. Evt at det søkes om dispensasjon.

Overtid utbetales og avspaseres i henhold til regelverket.

 

 

3.    Definisjon

Med overtid menes pålagt arbeidstid utover den oppsatte arbeidstiden.  Overtid må pålegges av avdelingsleder eller stedfortreder for avdelingsleder/ansvarshavende jordmor for at man skal kunne kreve avspasering eller overtidsbetaling.

 

 

4.    Dokumentasjon

Dokumenteres av ansatt og avdelingsleder i MinGat og GAT