Stillingsbeskrivelse bioingeniør v. 1.6, 13.01.2020

 

 

1.                  KVALIFIKASJONSKRAV

-          offentlig godkjent bioingeniør

 

2.                  ORGANISATORISK PLASSERING

-          bioingeniør er administrativt underlagt seksjonsbioingeniør

-          bioingeniør er faglig underlagt fagbioingeniør/seksjonsbioingeniør

 

3.                  ANSVARS- OG ARBEIDSOMRÅDER

Bioingeniør skal:

-          utføre rutinearbeid etter gjeldende prosedyrer

-          følge prosedyrer for vedlikehold av seksjonens utstyr

-          delta i opplæring av nyansatte

-          følge pålagte vernerutiner for smittefare

-          følge avdelingens HMS-bestemmelser

-          utføre andre oppgaver etter nærmere avtale

-          har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

 

4.                  SAMARBEIDSFORHOLD

Bioingeniør skal:

-          motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

 

5.                  SPESIELLE BESTEMMELSER

-          bioingeniør har taushetsplikt etter sykehuslovens Kap. 5 § 21 helsepersonelloven

-          endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlegen etter

at saken er forelagt bioingeniør. Slike enderinger gis skriftlig.