Preoperative rutiner for Kvinneklinikken v. 1.1

Forandringer siden sist er understreket

1.   ELEKTIVE PROSEDYRER (VOKSNE)

 

Pasientene skal ikke spise etter kl. 24, men kan drikke vann, te, kaffe, saft, brus, og juice uten fruktkjøtt fritt frem til

klokken 06.30 operasjonsdagen.

 

Unntak: Hos pasienter med forsinket ventrikkeltømning gjelder den gamle regelen om intet per os etter kl.24.

Forsinket ventrikkeltømning må forventes ved

                   - sterke smerter/opiat-behandling

                   - dårlig almentilstand (ASA III/IV)

                   - dyspepsi-symptomer / - ileus/subileus-tilstander

                   - nevrologisk sykdom, bindevevssykdommer

                   - diabetes mellitus

                   - bruk av beta.agonister (astma-medisin, rie-hemmer), antidepressiva.

 

* PERORAL PREMEDIKASJON kan gis med 1 (ett) glass vann inntil 1 (en) time før                      

   anestesi-start. Dette gjelder også pasientens vanlige morgenmedisiner.

 

* GRAVIDE, ELEKTIV SECTIO. Samme rutiner som for andre voksne. 

   Unntak: Når fødselen er i gang, skal alltid pasienten behandles som ø.hj. Alltid Na-Citrat 30  

   ml per os og Primperan 10 mg im/iv preoperativt på Fødeavdelingen.

       

 

2.   ØYEBLIKKELIG HJELP

Pasienten skal alltid vurderes av anestesilege.  Mindre enn 4 timer mellom siste måltid og smertedebut/traume er assosiert

med økt mageinnhold!

 

* PREOPERATIV VENTRIKKELASPIRASJON 

        er ikke lenger rutinemessig påkrevet, og skal kun utføres på indikasjon bestemt av anestesilege.  Anestesi-personalet skal utføre prosedyren på operasjonsstua. 

Operasjonspasienter skal ikke ventrikkelaspireres av sykepleier på sengepost, i

Akuttmottaket eller på Fødeavdelingen.

Duodenalsonder skal ikke fjernes før nedkjøring til operasjonsstua.

 

* MEDIKAMENTELL FORBEHANDLING

Ordineres av anestesilege om ønskelig.

 

* TYGGEGUMMI, DROPS, TOBAKK.

Skal ikke brukes siste 2 timer før anestesi.  Ved bruk av drops og tyggegummi     

operasjonsdagen må disse ikke svelges.

       

* STRYKNING ELLER UTSETTELSE AV ELEKTIVE INNGREP.

Ved brudd på fasteregelen må anestesilegen vurdere hver pasient individuelt.

 

3. AKTUELLE BLODPRØVER PREOPERTATIVT

Se prosedyren: Preoperativ utredning. Blodbank (Ikke tilgjengelig)