Inkontinens

Inkontinens v. 2.4, 19.11.2019

 

 

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

Basisutredning

         NKIR-skjema – Anamnese viktig!

         Urin stix, (evt dyrkning), resturin

         24 timers bleieveingstest

         Hostetest og stresstest (hoppetest)

         GU+UL:vaginal fremfall? atrofi? tumor?

         Teste bekkenbunnskontrakksjon ved vaginal palpasjon

         Nevrologisk us.(sensibilitet perivaginalt, anocutanrefleks)

 

Utvidet utredning –invasiv urodynamikk

         Cystometri (måler trykkforholdene i blære i fylningsfasen)

         Uretratrykkprofil (UPP) (måler trykkforholdene i uretra)

 

Invasiv urodynamikk indisert ved:

         Tidligere inkontinenskirurgi (ved recidiv)

         Tvil om diagnosen

         Tvil om patofysiologi/ mekanisme bak inkontinensen

         Blandingsinkontinens med stor urgekomponent i forhold til stress når kirurgi overveies

         Alder? Stor lekkasje – grad 3 - mistanke om lavt lukketrykk <20 cm H2O

 

Behandling

 

Stressinkontinens

 Konservativt behandlingsforsøk først:

       Bekkenbunnstrening ved fysioterapeut, ev supplert med elektrostimulering

       Østrogener adjuvant til postmenopausale (brukes ikke dersom behandlet for østrogen sensitiv brystkreft)

       Kontinensbue/propper/koner

       Gi god informasjon ved hjelpemiddelbehov

       Vektreduksjon kan være akltuelt ved BMI>30

 

Fysioterapeuter, navneliste over hvem som driver med bekkenbunnstrening ved inkontinensproblematikk (Ikke tilgjengelig)

 

 

Operativ behandling: TVTA

 

Komplikasjoner under/ etter operasjon

Hematom, infeksjon, smerter, vaginaleerosjon, skade på uretra, blære, kar og nerver.

Overkorreksjon med påfølgende resturin, hyppig UVI, økt eller nyoppstått 

urgeinkontinens.

 

Postoper.

Pas. tømmer blæren før hjemreise (resturin mindre < enn 150 ml, pasienten kan reise hjem)

Sykmelding fra 1-7 dager

 

Oppfølgning: Kontroll innen 1 år. Utføres av urosykepleier. (NKIR-skjema,

stresstest, resturin og flow.)

Etter 3 år får pas. tilsendt NKIR-skjema som returneres til gyn. pol.

 

Overaktiv blære (utelukke spesifikke årsaker)

Blæretrening og β3 reseptoragonist /muskarinreseptorantagonister

Betmiga anbefales som første valg grunnet gunstig bivirkningsprofil (bør forsøkes i 3 mnd da noen pasienter er slow-responders)

Et antikolinergert preparat kan benyttes som andre valgved behandlingssvikt
NB! Forsiktighet utvises hos eldre med begynnende kongnitiv svikt

Husk å gi sugetabl hvis munntørr for å unngå karies, evt fluor!

 

Annen behandling:

       Østrogen postmenopausalt postmenopausale (brukes ikke dersom behandlet for østrogen sensitiv brystkreft)

 

         Elektrostimulering, fysioterapi

         Botox (urologen)

         Kirurgi/nevromodulering (urologen)

OBS! Pasienter med overaktiv blære kan også lekke ved host og løft.

Lekkasjen vedvarer ofte etter provokasjonen.

 

 

Blandningsinkontinens

 

       Vurderes etter den mest uttalte komponenten

 

Hvis pas. forblir inkontinent etter adekvat behandling, kan hun få hjelpemidler på § 3,1 inkontinensbind etter § 5.1 Diveen kontinensbue, blå Rp

Knipkoner refunderes ikke.

 

Når henvise til urolog?

         Hematuri uten infeksjonstegn

         Ved overveiende urgency/urgeinkontinens

         Ved urinretensjon (utelukket gynekologisk årsak)

         Ved vesicovaginal fistel

         Ved recidiverende UVI (utelukket gynekologisk årsak)