Okklusjonsbehandling - Pasientinfo (engelsk) v. 1.0, 14.09.2020