Kopi av Pasient informasjon. Årebrokk / Varigocele.dagkirurgisk v. 1.0, 27.03.2020