Vannlatning/urinretensjon føde og barsel v. 2.11

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©                                                 Endring er understreket.

Mål: forebygge urinretensjon, og unngå mer enn 400 ml i blæren.

Risikofaktorer:

Epidural/ spinalanestesi

Intravenøs væske under/etter fødsel

Langvarig oxytocindrypp

Operativ forløsning,

Langvarig andre stadium med trykketid på mer enn 1 time, Rifter/episiotomi, hodeomkrets >37 cm, tidligere overstrekk eller vannlatningsproblemer.

Ødem

Urinretensjon kan oppstå uten risikofaktorer.

 

Under fødsel:

Oppfordre til regelmessig vannlatning i åpningstiden.

Tømmingsfrekvensen må justeres ut i fra pasientens væskeinntak ( per os/i.v), men vanligvis omtrent hver andre time. Vær obs på at Oxytocin er svakt diuretisk.

Tilstreb tom blære ved fødsel

Kateteriser SIK (Ikke tilgjengelig) før operativ forløsning

Dokumenter i kurve i Natus under miksjon

 

Etter fødsel på Fødeavdelingen/Fødeloftet:

Kontroll av uterus i henhold til rutine; kontroller uterus før og etter vannlatning.

Vær ekstra observant i forhold til symptomer på mulig resturin:
Høytstående/ sideforskjøvet uterus, smerter over symfysen, generell uro, blodtrykksfall.

Vær i forkant og iverksett tiltak i forhold til funn:

Vurder smertestillende like etter suturering, Ibux(Ibuprofen®) tbl a 200-400 mg og 1 gram Paracetamol (Paracet®) p.o.

  • Anbefaler engangs kateterisering etter suturering av grad 2 eller grad 3 rifter, eller annen langvarig suturering.

        Vurder blærescanning innen en time etter forløsning spesielt ved epidural, Oxytocindrypp, diabetes, langvarig suturering eller sliten mor.

        Gi drikke

        Vurder å gi kvinnen mat etter 1 - 1,5 time

 

Kvinnen skal ha hatt spontan vannlatning, eller blærescanning/kateterisering innen 2 timer etter fødsel.

 

Dokumenter:

      i kurve i Natus under «miksjon» og «uterus postpartum» (I notatfelt dokumenter; at blærescanner er brukt.)

      «2 timers kontroll etter fødselen»

      Oppsummer i overflyttingsrapport til barsel i henhold til sjekkliste, Sjekkliste ved rapportering(SBAR) og konferering med lege (Ikke tilgjengelig)

 

Dersom blæren er tømt kort tid etter fødsel, må en være obs på at blæren igjen kan fylles raskt.

Kontroller uterus før overflytting til barsel.

Informer om betydning av vannlatning, og nedsatt vannlatningstrang.

Anbefal vannlatning hver 3 time. Tom blære forebygger blødning og smertefulle etterrier.

Urinretensjon se nedenfor.

 

Barsel:

Kontroll av uterus ved mottak av kvinnen

Informer om betydning av vannlatning, og nedsatt vannlatningstrang.

Anbefal vannlatning hver 3 time. Tom blære forebygger blødning og etterrier.

 

Permanent kateter:

    Kateter seponeres 1 time etter at i.v. væske har gått inn/så snart kvinnen er i stand til å gå til WC, vurder å utsette seponering ved høy diurese.

    Blæren skal være tømt innen 3 timer etter seponering, resturin kontrolleres med blærescanner. Etter sectio kan det være vanskelig å blærescanne pga  operasjonsbandasje, spør da kvinnen om hun har fått tømt blæren godt. Obs kontroll av uterus!

    Informer kvinnen om viktigheten av tom blære

    Ved behov vurder akupunktur og/eller smertelindring: Xylocain gel, Ibux, isbind

     Dokumenter i kurven i Natus under «miksjon» og «uterus postpartum.» (I notatfelt dokumenter; at blærescanner er brukt.)

 

Urinretensjon over 400 ml eller resturin over 150 ml

Anbefal vannlatning hver 3-4 time

    Mål resturin med blærescanner senest 15 minutt etter siste vannlatning inntil resturin er under 150 ml

    Dersom en forventer høy diurese vurder permanent kateter

    Dokumenter i Natus

        Ved resturin over 150 ml ved hjemreise skal kvinnen lære selvkateterisering, se nedenfor.

 

Urinretensjon over 1000 ml

    Legg inn permanent kateter, kateter seponeres etter 3 døgn (uansett ikke før 2 døgn)

    Etter seponering anbefal vannlatning hver 3-4 time. Resturin måles med blærescanner senest 15 min etter vannlatning, og avsluttes når resturin er under    150 ml. Dersom intermitterende blærescanning viser mer enn 150 ml skal kvinnen fortsette med intermitterende kateterisering i inntil et døgn.

    Urinretensjon over 1000 ml skal dokumenteres i Natus og meldes i Synergi. Dokumenter om saken er meldt i Synergi. 

     Obs kontroll av uterus                                                                                                                                                                                                                                      Kvinner som har hatt over 1000 ml i blæren og permanent kateter i 3 dager skal ha epikrise fra lege i Dips. 

     Pasientinformasjon: SUS-brosjyre, blærekateter (Ikke tilgjengelig)

 

Ved fortsatt resturin over 150 ml ved utskrivelse:

    Urinstix

    Kvinnen får opplæring i selvkateterisering på barsel 7I/7G

    {EQSDocument 29224 new}}

    Startpakke for selvkateterisering får kvinnen på barsel

    Epikrise til fastlege og resept for utstyr for selvkateterisering skrives ut av lege på barsel. (Generelt utstyr for kateterisering varenr 5.02 blå resept + kryss av på RIK kort.) Kodes med R33 urinretensjon + TKC20 kateterisering

        Oppfølging:

o   Lege/jordmor ringer gyn.pol. for bestilling av kontrolltime om cirka en uke. (Ved utskriving i helg sender lege gul lapp til gyn.pol.kontor, som informerer kvinnen om timen.)

o   På gyn.pol skal kvinnen til ukentlig oppfølging, eventuelt per telefon

o   Dersom fortsatt retensjon etter 3 uker henvises hun til urologisk poliklinikk av lege ved gyn.pol/seksjonsoverlege

o   Jordmor ringer kvinnen dagen etter utskriving for å høre hvordan det går.

        Dokumenter i Natus

 

        På barsel får kvinnen opplæring i selvkateterisering og informasjon om:

o   Selvkateterisering etter hver vannlatning, minst hver 4 time daglig

o   Natt: hver gang hun skal på toalettet

o   Tegn til urinveisinfeksjon: svie ved vannlatning, illeluktende urin, smerte. Ved tegn til infeksjon leverer hun morgenurin til fastlege.

o   Ved lite resturin kan hun selv måle mengde og avslutte dersom det er mindre enn 150 ml i et døgn.

o   Hun skal fortsatt komme til avtalt time for kontroll av resturin før oppfølging avsluttes.

o   Ved spørsmål kan hun ringe den barselavdelingen hun er utskrevet fra. (Kan ringe gyn poliklinikk når hun starter oppfølging der.)

o   Pasientinformasjon: Barsel - RIK - Pasientinformasjon

 

        Videre oppfølging på gynekologisk poliklinikk (se også punktet ovenfor om informasjon til kvinnen):

1.  kontroll (en uke etter hjemreis): utføres av sykepleier:

-     blærescanning av resturin

-     urinstix

-     hvordan går det?

-     Dokumenter i DIPS og registrer kode: R33 Urinretensjon + O90.8 komplikasjon i barseltid

2.  kontroll (to uker etter hjemreise):

-     telefonhenvendelse fra sykepleier

3.  kontroll (tre uker etter hjemreise):

-     utføres av lege som eventuelt henviser til urologisk poliklinikk