Vannlatning/urinretensjon føde og barsel v. 2.10, 23.04.2019

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©                                                 Endring er understreket.

Mål: forebygge urinretensjon, og unngå mer enn 400 ml i blæren.

Risikofaktorer: epidural, væske i.v., ødem, operativ forløsning, langvarig andre stadium, rifter/episiotomi, hodeomkrets >37 cm, tidligere overstrekk eller vannlatningsproblemer.

Urinretensjon kan oppstå uten risikofaktorer.

 

Før fødsel:

Oppfordre til vannlatning i åpningstiden

Tilstreb tom blære ved fødsel

Kateteriser SIK VAR - Steril intermitterende kateterisering (SIK) av kvinne (Ikke tilgjengelig) før operativ forløsning

Dokumenter i kurve i Natus under miksjon

 

Etter fødsel på Fødeavdelingen/Fødeloftet:

Kontroll av uterus i henhold til rutine; kontroller uterus før og etter vannlatning.

Vær i forkant og iverksett tiltak i forhold til funn:

        Vurder smertestillende like etter suturering, Ibux(Ibuprofen®) tbl a 200-400 mg og 1 gram Paracetamol (Paracet®) p.o.

        Vurder blærescanning innen en time etter forløsning spesielt ved epidural, Syntocinondrypp, diabetes, langvarig suturering eller sliten mor.

        Gi drikke

        Vurder å gi kvinnen mat etter 1 - 1,5 time

        Vurder akupunktur

 

Kvinnen skal ha hatt spontan vannlatning, eller blærescanning/kateterisering innen 2 timer etter fødsel.

 

Dokumenter:

      i kurve i Natus under «miksjon» og «uterus postpartum» (I notatfelt dokumenter; at blærescanner er brukt.)

      «2 timers kontroll etter fødselen»

      Oppsummer i overflyttingsrapport til barsel i henhold til sjekkliste, Sjekkliste ved rapportering(SBAR) og konferering med lege (Ikke tilgjengelig)

 

Dersom blæren er tømt kort tid etter fødsel, må en være obs på at blæren igjen kan fylles raskt.

Kontroller uterus før overflytting til barsel.

Informer om betydning av vannlatning, og nedsatt vannlatningstrang.

Anbefal vannlatning hver 3 time. Tom blære forebygger blødning og smertefulle etterrier.

Urinretensjon se nedenfor.

 

Barsel:

Kontroll av uterus ved mottak av kvinnen

 Informer om betydning av vannlatning, og nedsatt vannlatningstrang.

Anbefal vannlatning hver 3 time. Tom blære forebygger blødning og etterrier.

 

Permanent kateter:

        Kateter seponeres 1 time etter at i.v. væske har gått inn/så snart kvinnen er i stand til å gå til WC, vurder å utsette seponering ved høy diurese.

        Blæren skal være tømt innen 3 timer etter seponering, resturin kontrolleres med blærescanner. Dersom blærescanning ikke lar seg gjøre (pga operasjonsbandasje), må kvinnen spørres om hun har fått tømt blæren godt. Obs kontroll av uterus!

        Informer kvinnen om viktigheten av tom blære

        Ved behov vurder akupunktur og/eller smertelindring: Xylocain gel, Ibux, isbind

      Dokumenter i kurven i Natus under «miksjon» og «uterus postpartum.» (I notatfelt dokumenter; at blærescanner er brukt.)

 

Urinretensjon over 400 ml eller resturin over 150 ml

  • Anbefal vannlatning hver 3-4 time

        Mål resturin med blærescanner senest 15 minutt etter siste vannlatning inntil resturin er under 150 ml

        Dersom en forventer høy diurese vurder permanent kateter

        Dokumenter i Natus

        Ved resturin over 150 ml ved hjemreise skal kvinnen lære selvkateterisering, se nedenfor.

 

Urinretensjon over 1000 ml

        Legg inn permanent kateter, kateter seponeres etter 3 døgn (uansett ikke før 2 døgn)

        Etter seponering anbefal vannlatning hver 3-4 time. Resturin måles med blærescanner senest 15 min etter vannlatning, og avsluttes når resturin er under 150 ml. Dersom intermitterende blærescanning viser mer enn 150 ml skal kvinnen fortsette med intermitterende kateterisering i inntil et døgn.

        Ved resturin over 150 ml ved hjemreise skal kvinnen lære selvkateterisering, se nedenfor.

        Urinretensjon over 1000 ml skal dokumenteres i Natus og meldes i Synergi. Dokumenter om saken er meldt i Synergi.

        Obs kontroll av uterus!

        Pasientinformasjon: SUS-brosjyre, blærekateter (Ikke tilgjengelig)

 

Ved fortsatt resturin over 150 ml ved utskrivelse:

        Urinstix

        Kvinnen får opplæring i selvkateterisering på barsel 7I/7G

        Rik - opplæringsveiledning for jordmor (Ikke tilgjengelig)

        Startpakke for selvkateterisering får kvinnen på barsel

        Epikrise til fastlege og resept for utstyr for selvkateterisering skrives ut av lege på barsel. (Generelt utstyr for kateterisering varenr 5.02 blå resept + kryss av på RIK kort.) Kodes med R33 urinretensjon + TKC20 kateterisering

        Oppfølging:

o   Lege/jordmor ringer gyn.pol. for bestilling av kontrolltime om cirka en uke. (Ved utskriving i helg sender lege gul lapp til gyn.pol.kontor, som informerer kvinnen om timen.)

o   På gyn.pol skal kvinnen til ukentlig oppfølging, eventuelt per telefon

o   Dersom fortsatt retensjon etter 3 uker henvises hun til urologisk poliklinikk av lege ved gyn.pol/seksjonsoverlege

o   Jordmor ringer kvinnen dagen etter utskriving for å høre hvordan det går.

        Dokumenter i Natus

 

        På barsel får kvinnen opplæring i selvkateterisering og informasjon om:

o   Selvkateterisering etter hver vannlatning, minst hver 4 time daglig

o   Natt: hver gang hun skal på toalettet

o   Tegn til urinveisinfeksjon: svie ved vannlatning, illeluktende urin, smerte. Ved tegn til infeksjon leverer hun morgenurin til fastlege.

o   Ved lite resturin kan hun selv måle mengde og avslutte dersom det er mindre enn 150 ml i et døgn.

o   Hun skal fortsatt komme til avtalt time for kontroll av resturin før oppfølging avsluttes.

o   Ved spørsmål kan hun ringe den barselavdelingen hun er utskrevet fra. (Kan ringe gyn poliklinikk når hun starter oppfølging der.)

o   Pasientinformasjon: Barsel - RIK - Pasientinformasjon

 

        Videre oppfølging på gynekologisk poliklinikk (se også punktet ovenfor om informasjon til kvinnen):

1.  kontroll (en uke etter hjemreis): utføres av sykepleier:

-     blærescanning av resturin

-     urinstix

-     hvordan går det?

-     Dokumenter i DIPS og registrer kode: R33 Urinretensjon + O90.8 komplikasjon i barseltid

2.  kontroll (to uker etter hjemreise):

-     telefonhenvendelse fra sykepleier

3.  kontroll (tre uker etter hjemreise):

-     utføres av lege som eventuelt henviser til urologisk poliklinikk