PICIS - vedlikehold av skriver

PICIS - vedlikehold av skriver v. 1.5, 29.11.2021

1.     Hensikt: 

Sikre døgnkontinuerlig drift av PICIS skriver.

Bidra til problemløsning ved utskriftsproblem

Sikre avdelingens lager av forbruksutstyr (blekkpatroner og papir)

2.     Omfang:

Alle ansatte

3.     Ansvar:

Avdelingens ledelse har ansvar for at det foreligger prosedyre/rutine for sikker drift av skriveren.

HMS KP koordinator er ansvarlig for oppdatering av gjeldende rutine.

Den enkelte ansatte har ansvar for å følge opp feil etter gjeldende rutiner

Slusepersonell har ansvar for gjennomføring av daglige sjekkrutiner.

4.           Beskrivelse:

4.1      Slusepersonell har det daglieg ansvar for følgende arbeidsoppgaver jfr prosedyren  "Arbeidsbeskrivelse - sluse"

 

         Sjekk lager av blekkpatroner/toner. Vi skal alltid ha en blekkpatron i hver farge: svart (K), magenta (M), cyan (C), og gul (Y) på lager.

         Sjekk levetid på toner/blekkpatron. (se punkt 4.2)

         Sjekk papir. Det skal alltid være tilgjengelig skrivepapir i slusen.

Makuler anestesijournalene som ikke er avhentet klokken 08.00 om morgenen.

 

4.2        Sjekk av blekkpatroner

Velg OK

         Pil deg ned til INFORMASJON, trykk OK

         Pil deg ned til siden INFO, trykk OK

         Pil deg ned til siden Rekvisita status, trykk OK og sjekk status for alle farger.

         Alt. Pil deg ned til Statusside for rekvisita og skriv ut.

         Bruk «tilbaketast» for å komme til startsiden igjen.

         Rapporter til HMS KP koordinator/vakthavende anestesisykepleier dersom det synes å være behov for snarlig bytte på vakt.

 

4.3        Bytte av blekkpatron

         Skriv ut statusside for rekvisita (se 4.2).

         Merk hvilken patron som må bestilles og meld fra til bestillingsansvarlig.

         Åpne frontdekslet

         Fjern aktuell blekkpatron (trekk rett ut)

         Sett den nye blekkpatronen i sporene

         Forseglingsbåndet fjernes automatisk når blekkpatronen er
installert i skriveren

         Meldingen ”Color CARTRIGDE” betyr at patronen ikke står skikkelig i spor. Prøv igjen.

         Brukt blekkpatron kastes i en egen oppsamlingseske. Esken står ved siden av kopimaskin/papir-destrueringsboks i kontorgangen.

         Gi beskjed/legg inn en lapp til Kari som vil bestille ny toner / blekkpatron.

 

4.4      Bytte av «Toner oppsamler enhet

         Når meldingen ”Toner- oppsamler- enheten er nesten full” vises i displayet må ny toneroppsamler bestilles (Kari).

         Skriveren vil kunne fortsette å skrive ca 500 sider skrives før toner - oppsamleren skiftes

 

4.5        Fylle på papir

Papir fylles på i skuff (front)

 

4.6        Feilmeldinger

         Ved problem eller meldinger på skriveren som ikke kan vente til neste dag eller ikke kan håndteres av personalet på vakt kontaktes:

 

På vakt:

Personell fra Medisinsk Teknisk Avdeling kontaktes vi servicesenteret tlf 51518144/568144
OBS: Helse Vest IKT har ikke ansvar for denne skriveren!!!

 

Dagtid:
Jan Gustav, 561744, Erik 995 00 369, Per Sindre 561234 eller Bjarte 561607