HABU, undervisningsoppdrag

HABU, undervisningsoppdrag v. 1.6, 15.02.2021

 

Undervisningsoppdrag:

Som hovedregel skal HABU forholde seg til forespørsler om undervisningsoppdrag på samme måte som vi forholder oss til henvisninger om annen faglig bistand.

Det betyr at en foretar en vurdering av om dette er en forespørsel som krever spisskompetanse fra spesialisthelsetjenesten, eller om den aktuelle kommunen har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta dette selv.

Alle henvendelser / forespørsler om undervisning skal gå skriftlig til HABU og behandles i inntaksteam.

 

 

Prioritering:

Forespørsel om undervisning vedrørende pasientgrupper og undervisning direkte knyttet opp mot enkeltpasienter skal prioriteres.

Vår faglige undervisningsbistand bør som hovedregel være uten kostnader for de som henvender seg.

Forespørsler fra utdanningsinstitusjoner, universiteter og høgskoler skal som hovedregel

honoreres.

Honorar skal utbetales for undervisningstimer og forberedelse.