Hjemmesykehus- Funksjonsbeskrivelse for sykepleier i hjemmesykehus v. 1.0, 07.11.2021

1.     Hensikt og omfang:

Hensikten med prosedyren er å beskrive ansvar og funksjonsområde for medarbeidere som er i hjemmesykehus.

2.     Ansvar:

Medarbeidere som skal være med i Hjemmesykehus har ansvar for å gjøre seg kjent med beskrivelsen før oppstart i Hjemmesykehus. Avdelingssykepleier har ansvar for at beskrivelsen er kjent for de aktuelle medarbeiderne som skal starte opp i Hjemmesykehus.

 

4.     Beskrivelse:

A.    Kvalifikasjonskrav

         Offentlig godkjent sykepleier med eller uten spesialutdanning

         Medarbeideren skal ha gjennomført kompetanseplan for opplæring av medarbeidere i hjemmesykehus før oppstart. Denne skal være godkjent av leder

B.    Organisatorisk plassering

Medarbeideren har avdelingssykepleier ved 3E4D som sin leder

C.    Stillingens ansvarsoppgaver/hovedoppgaver- utover det som beskrives i stillingsinstruks for sykepleier ved 3E4D

         Medarbeider har ansvar for å følge opp dagens gjøremål. Se veiledende dokument i: Hjemmesykehus-organisering av dagen (Ikke tilgjengelig)

         Ansvar for å holde seg faglig oppdatert vedrørende prosedyrer som gjelder for Hjemmesykehus og for pasienter i hjemmesykehus

         Medarbeider har et medansvar for at utstyr som brukes i Hjemmesykehus håndteres riktig.

         Medarbeider skal være kjent med prosedyren
Hjemmesykehus-relaterte prosedyrer (Ikke tilgjengelig)

 

D.   Samarbeidsforhold

Samarbeider tverrfaglig med aktuelle faggrupper, både internt og eksternt.