Hospitering ved KK for jordmødre - informasjonsskriv v. 1.4, 23.04.2019