Amenore

Amenore v. 2.5, 15.11.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket
                  

 

 

                                                                                                

GRAVIDITET MÅ UTELUKKES FØR UTREDNINGSSTART

 

Definisjon Amenoré         

Primær: - Ingen blødning før 15 år med utviklede sekundære kjønnskarakteristika

             - Ingen blødning før 14 år uten utviklede sekundære kjønnskarakteristika

Sekundær: mer en 6 måneder uten blødning.

 

Utredning av jenter under 18 år gjøres i samarbeid med pediater.

 

Link til tabell fra up to date: årsaker til primær og sekundær amenore:

http://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=ENDO/59801&topicKey=ENDO%2F7403&source=outline_link&search=amenorrhea&utdPopup=true

 

Link til tabell fra up to date – årsaker definert ut fra hypotalamus-hypofyse-ovarial aksen:

http://www.uptodate.com/contents/image?imageKey=ENDO/73995&topicKey=ENDO%2F7403&source=outline_link&search=amenorrhea&utdPopup=true

 

Basisutredning

         Anamnese med GU og vag UL (evt rectal UL eller MR av genitalia og urinveier)

§  Høyde + vekt, BMI, pubertetsutvikling (bryster og behåring), Turners stigmata, overdreven slanking, høy treningsaktivitet, konkurransesport, endring i livssituasjon, familiær opphopning, psykisk stress, medikamenter, narkotikamisbruk, økt kroppsbehåring, galaktore, symptomer på hypo-/hyperthyreose, klimakterielle plager, sykliske magesmerter?

 

         TSH, Prolaktin                             

         Hormonanalyser: FSH,LH, testosteron og østrogen (hvis unormale funn; lav terskel for henvisning til endokrinolog med spesialkompetanse).

 

Utvidet utredning:

         Ved patologisk TSH, ta T4 og anti-TPO - henvis endokrinolog

         Ved forhøyet prolaktin se Hyperprolaktinemi     

         Ved hyperandrogenisme se PCOS Hirsutisme

 

Differentialdiagnoser:

 

1) Hypergonadotrop hypogonadisme – primær ovarialsvikt:

Høy FSH+LH og lav østradiol

Kontroll blodprøver etter 1 mnd – hvis fortsatt forhøyet FSH og lavt østradiol er diagnosen bekreftet.

 

Årsaker:

-   Oftest idiopatisk

-   Stråle- og cytostatikabehandling

-   Ovarialkirurgi

-   Medfødt galaktosemi

-   Gonadal dysgenesi (eks Turners syndrom 45 XO/mosaikk, Swyer syndrom 46 XY, Fragilt X syndrom)

-   Gonadotropinresistente ovarier.

-   Autoimmun sykdom

 

 

 

 

Aktuelle undersøkelser:

-   Karyotyping. Hos pasienter < 30 år. Etter 30 år vurder hos pasienter med lav kroppshøyde og/eller familiær tidlig menopause.

-   Immunologisk utredning i samarbeid med endokrinolog.

-   Beintetthetsmåling

 

2) Hypogonadotrop hypogonadisme – sekundær ovarialsvikt:

       Lav FSH+LH og lav østradiol

 

 

Årsaker:

Hypofysær/ hypothalamiske:

-  Funksjonell hypothalmisk amenore er en eksklusjonsdiagnose og utelukker patologiske tilstander (eks fysiologisk sen menarche, vekttap, spiseforstyrrelser, overdreven trening, stress, idiopatisk)

-  Cerebralt traume (intrakraniell kirurgi, bestrålning)

-  Sheehans syndrom,

-  Tumor (eks craniopharyngeom, prolaktinom, Cushing)

-  Empty sella syndrom

-  Infeksjonssykdommer

-  Immunsupprimerende tilstander (sarkoidose)

-  Medikamenter

-  Psykiatriske tilstander

-  Hypothyroidisme

-  Kallmann syndrom

 

 Utvidet utredning:       

-   MR – hypofyse dersom årsaken ikke er innlysende

-   Andre prøver kan være aktuelle avhengig av mulig årsak – se under primær ovarialsvikt

-   Kan være aktuelt: ferritin (hemokromatose), angiotensin–converting enzym ved mistanke om sarkoidose

 

3) Eugonadotrop hypogonadisme:

  • Normal FSH og LH/ evt høy LH (PCOS) og normal østradiol

                

Årsaker:

-   Medfødte misdannelser i uterus og vagina

-   Testikulær feminisering

-   Asherman syndrom

-   Adipositas

-   Hyperandrogene tilstander – se PCOS Hirsutisme

 

 

Behandling: Rettet mot årsak

  • Ovarialsvikt: Substitusjon med østrogen/gestagen, alternativt østrogen/progesteron. Mikronisert progesteron tabletter må søkes på registreringsfritak. P-pille dersom pasienten har intermitterende ovarialfunksjon og ikke ønsker å bli gravid.
  • Turner syndrom – samarbeide med pediater om hormonbehandling (viktig å titrere dosen østrogen i forhold til lengdevekst, og i forhold til oppstart av kombinert behandling).
  • Indikasjon for kirurgisk fjernelse av gonadene hos pasienter med Y kromosom (cancerrisiko).
  • Misdannelser: Kirurgisk behandling,
  • Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) syndrom (Müllerian agenesi): Dilatasjon av vagina evt. neovagina operasjon,
  • Ashermann: operativ hysteroskopi.
  • Infertilitet: Ovulasjonsinduksjon, hvis mulig, avhengig av tilstanden. Ved spontan prematur ovarialsvikt kan østrogen variere og 5-10 % kan bli gravide.