Preoperativ faste. Preoperativ diab.mell. v. 1.2

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

 

Forandringer understreket

 

PRE OP FASTE

 

Elektive prosedyrer (Voksne)

Ingen mat etter kl. 24. Pas. kan drikke vann, te, kaffe, saft, brus, og juice uten fruktkjøtt, fritt frem til klokken 06.30 operasjons­dagen.

Tyggegummi, drops, tobakk skal ikke brukes siste 2 timer før anestesi.

 

Unntak: Hos pasienter med forsinket ventrikkeltøm­ning gjel­der den gamle regelen

  om intet per os etter kl.24: 

  Forsinket ventrikkeltømning må forventes ved:

  -diabetes mellitus

  -sterke smerter/opiat-behandling

-dårlig almentilstand (ASA III/IV)

-dyspepsi-symptomer / - ileus/subileustilst.

   -nevrologisk sykdom, bindevevssykdommer, Bruk av beta-agonister (astmamed.,    

    riehemmere), Antidepressiva.

 

Peroral premedikasjon  kan gis med 1 (ett) glass vann inntil 1 (en) time før anestesi-start. Dette gjelder også pasientens vanlige morgen­medisiner. 

Gravide, elektiv sectio:  Samme rutiner som for andre voksne.  

Unntak: Når fødselen er i gang, skal alltid pasienten behandles som ø.hj.

      Alltid Na-Citrat 30 ml per os pre­operativt på Fødeavdelingen.

Strykning eller utsettelse av elektive inngrep: Ved brudd på fasteregelen må anestesilegen vurdere hver pasient individuelt.

 

Ø.hjelp (Voksne)

Pasienten skal alltid vurderes av anestesilege.  Mindre enn 4 timer mellom siste måltid og smertedebut/traume er assosiert med økt mageinnhold!

Preoperativ ventrikkelaspirasjon skal kun utføres på indikasjon bestemt av anestesilege.  Anestesipersonalet skal utføre prosedyren på operasjonsstua. 

Duodenalsonde skal ikke fjernes før nedkjøring til operasjonsstua.

Medikament. forbeh.ordineres av anestesilege om ønskelig.

 

 

 

PRE OP  PROSEDYRE VED DIABETES

 

Insulinkrevende diabetes mellitus

 

1.  Fastende blodsukker tas operasjonsdagen.

2.  Blanding Glucose/Insulin drypp og dosering, 

se Prosedyren: Glukose/insulindrypp    

 

Ikke insulinkrevende diabetes mellitus:

 

  1. Pas skal ikke ha sin morgendose av antidiabetika.
  2. Fastende  blodsukker tas operasjonsdagen. Ved blodsukker over 10 mmol/l -glucose/insulindrypp